Ενημερωτική συνάντηση προσωπικού του Ξενώνα Αστέγων Βόλου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας

XENONAS ASTEGON
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Μέλη του προσωπικού του Ξενώνα Αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και του Κέντρου Ψυχικής Υγειάς Βόλου πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την λειτουργία των δύο φορέων.

KENT 2

Αρχικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δυο δομών. Συζητήθηκε εκτενέστερα η ολιστική στήριξη που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι του ξενώνα αστέγων, σε πολλαπλά επίπεδα (σίτιση, στέγαση, ψυχοκοινωνική στήριξη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη). Η συνθήκη αυτή,  σύμφωνα με την ψυχολόγο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κα Καλογερομήτρου Ουρανία,  συμβάλει συνολικά στην ψυχική ανάταση των φιλοξενούμενων.

Έγινε αναφορά σε πρακτικές παραπομπής ωφελουμένων του Ξενώνα Αστέγων που χρήζουν στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας, κατόπιν αιτήματος του φιλοξενούμενου. Επίσης, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του ξενώνα με περιγραφή υπηρεσιών και πληροφορίες επικοινωνίας προς διάθεση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, παρατέθηκαν προτάσεις από την νοσηλεύτρια του ξενώνα  κα Βασιλεία Χαρίκλεια και την κοινωνική λειτουργού του ξενώνα κα Θεοδωροπούλου Βησσαρία για νέες μεθόδους συνεργασίας των δυο φορέων στο μέλλον.

Ο Ξενώνας Αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032717 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Αστέγων, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στο 2421091614 είτε στο email: [email protected].

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 17:00.

error: Content is protected !!