Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας κατά ΓΕΩΤΕΕ για τους δασικούς χάρτες

DASIKOSXARTIS 0
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Τη λήψη απόφασης άσκησης παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ επί αιτήσεως ακυρώσεως των ΠΕΔΔΥ και ΓΕΩΤΕΕ κατά ΥΠΕΝ και υποβολή υπομνήματος επί αιτήσεως αναστολής των ΠΕΔΔΥ και ΓΕΩΤΕΕ κατά ΥΠΕΝ μελετά ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας με επιστολή που έστειλε στα μέλη του, και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

KEN 1

Σας αποστέλλουμε ομόφωνη απόφαση του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας και σας παρακαλούμε για τις ανάλογες ενέργειές σας, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια που ξεκίνησε η Κυβέρνηση, ο Υπουργός και όλοι εμείς οι Γεωτεχνικοί για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών με επιτυχία, χωρίς στρεβλώσεις και αγκυλώσεις, ώστε τον σύνολο των καλλιεργήσιμων αγροτικών γαιών στην Επικράτεια, να συνεχίσει να παράγει αγροτικά προϊόντα, πλούτο για την πατρίδα, αυξάνοντας το ΑΕΠ της Χώρας μας.

Δυστυχώς το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δεν στήριξε το κύρος του Επιμελητηρίου και των Γεωτεχνικών και με πρόσχημα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, προχώρησε σε λανθασμένες νομικές ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να κωλυσιεργήσουν την οριστική επίλυση και αντιμετώπιση του προβλήματος αναμόρφωσης και σύνταξης των οριστικών δασικών χαρτών, γεγονός που επιβραδύνει την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της Πολιτείας για την επάνοδο έστω και μερικώς στην κανονικότητα, σε ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς, τους πολίτες, τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή.Όπως είχαμε τονίσει και στην από 6η Αυγούστου Επιστολή μας «Είναι λοιπόν άτοπες, οι προσπάθειες αποσύνθεσης αυτής της θετικής πρωτοβουλίας της Πολιτείας, για ένα τόσο καίριο ζήτημα, με γνώμονα ιδιοτέλειες, προσωπικές φιλοδοξίες ανέλιξης, με μικρόπνοες συνδικαλιστικές ή αντιπολιτευτικές τακτικές και μάλιστα από συναδέλφους Γεωτεχνικούς, αγνοώντας πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ».

Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην λήψη απόφασης, ώστε να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία και να εκφραστεί αρμοδίως η ολοκληρωμένη άποψη των Γεωπόνων, για τις αγροτικές γαίες στην Επικράτεια.

error: Content is protected !!