Κανονικά η λειτουργία του τμήματος ποδηλασίας της Νίκης Βόλου

Podill
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Από τον Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” διευκρινίζεται ότι:

KENT728X100

Η αναστολή των προπονήσεων αφορά σε όλα τα τμήματα, εκτός του τμήματος ποδηλασίας.

Οι προπονήσεις του τμήματος ποδηλασίας της Νίκης Βόλου θα συνεχιστούν κανονικά, καθώς είναι εκτός μέτρων απαγόρευσης.

error: Content is protected !!