Πρόγραμμα-ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση

thlekpaideyshmathites exapostasews
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, ανακοινώνουν την υλοποίηση του διαδικτυακού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Εκπαίδευση Με χρήση της Εκπαίδευσης από Απόσταση».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον θεσμό,  «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» Λάρισας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και  υποστηρίζεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων και την Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων .

Το Πρόγραμμα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην εφαρμογή της εκπαίδευσης από απόσταση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην Λάρισα-Πόλη που Μαθαίνει. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δύο καινοτόμες μεθόδους:

α. «Μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Αντιλήψεων» του Αλέξη Κόκκου, η οποία προσφέρει εφόδια ώστε οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο του προγράμματος που διδάσκουν, να μπορούν να εντοπίζουν ζητήματα στα οποία οι εκπαιδευόμενοι εκδηλώνουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και να οργανώνουν τη διδασκαλία τους με τρόπο που να υποκινείται η κριτική σκέψη με στόχο το μετασχηματισμό των στερεοτύπων, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών.

β. «εκπαίδευσης από απόσταση»: Οι συμμετέχοντες να εμπεδώσουν τις αρχές και τεχνικές της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) ώστε στη συνέχεια να μπορούν με πλήρη επάρκεια να διδάσκουν τους εκπαιδευόμενους με αυτή τη μέθοδο, όποτε χρειαστεί, και να τη συνδυάζουν με τη χρήση της προαναφερθείσας μεθόδου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

Αίτηση παρακολούθησης του προαναφερόμενου επιμορφωτικού προγράμματος έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν:

  • Οι Διδάσκοντες και αναμένοντες διορισμό εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Οι Εκπαιδευτές όλων των φορέων διά βίου μάθησης (ΣΔΕ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, ΚΕΔΙΒΙΜ, κ.λπ.),
  • Οι Διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα εκμάθησης γλωσσών, &
  • Οι Εμψυχωτές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/vJJmUKbuZFiTyRQLA

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, και οι θέσεις είναι περιορισμένες (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να μπορούν με άνεση να γράφουν κείμενα σε Word και να μπορούν να στέλνουν και λαμβάνουν e-mail.

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα και θα εκπονήσουν την εργασία, θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 200 ωρών.

Η έναρξη των πρώτων τμημάτων θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 2
error: Content is protected !!