Ελλάδα, Τουρκία, Β.Μακεδονία και Κύπρος θα διδάξουν, από κοινού, ιστορία στην Ευρώπη

2966246
stergiou
fotou
728x110 3


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020, 18:09

728X100

Αναπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Γεγονός, πλέον, η αγαστή σύμπνοια Ελλάδος, Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας, στο Παρατηρητήριο, που αποφάσισαν να ιδρύσουν με 14 ακόμη κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη διδασκαλία της ιστορίας στην Ευρώπη ως διευρυμένη μερική συμφωνία.!

Οπως «διατυμπανίσθηκε» στους κύκλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, «ο κύριος σκοπός του Παρατηρητηρίου θα είναι η συλλογή και διάθεση, μέσω μιας σειράς τακτικών και θεματικών εκθέσεων, πραγματικών πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους διδάσκεται η ιστορία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.»

Κύριος στόχος, παράλληλα, θα είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης, ως πλατφόρμα για την επαγγελματική ανάπτυξη και δικτύωση, για ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις και ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διδασκαλίας της ιστορίας.

Υπάρχει, μάλιστα, κι’ ένα πολύ ενδιαφέρον για τους ιστορικούς, σκεπτικό που οδήγησε στην δημιουργία αυτού του Παρατηρητηρίου!

Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι στο πλαίσιο του αυξανόμενου λαϊκισμού, η εκπαίδευση ιστορίας, που ενθαρρύνει την πολυ-προοπτική και την κριτική σκέψη είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ενός πολιτισμού δημοκρατίας.

Φέρνοντας στο προσκήνιο πρακτικές που ενθαρρύνουν τη διδασκαλία της ιστορίας, σύμφωνα με τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Παρατηρητήριο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας κατά της χειραγώγησης και της παραμόρφωσης της ιστορίας και θα συμβάλει στην προώθηση της ειρήνης και του διαλόγου. Το Παρατηρητήριο βασίζεται στην εμπειρία δεκαετιών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διδασκαλία της ιστορίας και στοχεύει στη συμπλήρωση και ενίσχυση του διακυβερνητικού προγράμματος. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε υπό τη γαλλική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών, η οποία την υλοποίησε είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της ελληνικής Προεδρίας του Οργανισμού.

Οι χώρες που αποφάσισαν την ίδρυση του Παρατηρητηρίου είναι:

(*) Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Κύπρος, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία.

Τι «σόϊ» ιστορία στην Ευρώπη, θα διδάξουν τώρα, από κοινού η Ελλάδα με την Τουρκία, την Κύπρο και την Βόρεια Μακεδονία είναι άλλου παππά ευαγγέλιο.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!