«Μαύρος» Νοέμβριος στον Βόλο: Μόνο 4 μέρες αναπνεύσαμε καθαρό αέρα!

84991468 3293716683978064 385817754013270016 n
stergiou
fotou
728x110 3

Αποκαρδιωτικά για το περιβάλλον του Βόλου και την υγεία των πολιτών είναι τα μηνιαία αποτελέσματα των μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ομάδα GreenYourAir του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

728X100 3 1

Σύμφωνα με αυτά, τον μήνα Νοέμβριο του 2020 που ολοκληρώνεται σήμερα, οι μέρες που τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ήταν κάτω από τα ανώτατα όρια που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν μόνο τέσσερις, τρεις εκ των οποίων οριακά!

Ανώτατη ημερήσια τιμή καταγράφηκε χθες Κυριακή με 70,65μg/m3 την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 25μg/m3.

Eίναι χαρακτηριστικό οτι τα στιγμιαία επίπεδα των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM 2,5 έχουν φτάσει ακόμα και τα 162μg/m3.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση που οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές (ως αποτέλεσμα κυρίως της καύσης ορυκτών καυσίμων και βιομάζας, βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες και μεταφορές) αποτελεί ένα σημαντικό υγειονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Το διοξείδιο του αζώτου, το τροποσφαιρικό όζον και ιδιαίτερα τα αιωρούμενα σωματίδια, αναγνωρίζονται πλέον ως οι τρεις σημαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων για την υγεία.

Τα αιωρούμενα σωματίδια (Particulate Matter, PM) είναι μικρού μεγέθους στερεά ή υγρά αιωρήματα που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα . Πρόκειται για έναν πολύπλοκο ρύπο με μεγάλη ποικιλία σε σχήμα, μέγεθος και σύσταση που έχει αρνητική επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Τα αερολύματα με μικρή διάμετρο (PM2.5 για διάμετρο μικρότερη από 2.5μm) αλλά και με πολύ μικρή διάμετρο ( PM1 για διάμετρο μικρότερη από 1 μm) θεωρούνται ως τα πλέον επικίνδυνά για τον άνθρωπο λόγω της βαθύτερης διείσδυσης και εναπόθεσης στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίδραση των σωματιδίων μεγαλύτερης διαμέτρου (έως 10μm, τα PM10).

Στην Ελλάδα, η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς την καύση ξύλου βιομάζας για οικιακή θέρμανση (χρήση τζακιών, καυστήρων pellet κ.α.) οδηγεί σε σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων τόσο σε αστικές όσο και σε υπαίθριες περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, οι τιμές τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται από την ώρα της ημέρας και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Η λεπτομερής μελέτη και καταγραφή των συγκεντρώσεων απαιτεί την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου που να παρέχει συνεχείς και υψηλής ακρίβειας μετρήσεις. Ένα τέτοιο δίκτυο εγκαταστάθηκε πέρυσι από την ομάδα Σαχαρίδη – Γουργουλιάνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διεξάγει μετρήσει από 12 μετρητές που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η έρευνα των δύο καθηγητών παρουσιάστηκε πρόσφατα και απέδειξε οτι τις μισές περίπου ημέρες του έτους ο Βόλος έχει ρύπανση!

Η αρμόδια αρχή, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, κάνει λόγο για αποτέλεσμα της χρήσης συστημάτων θέρμανσης και τζακιών, όμως σύμφωνα με τη μελέτη των Σαχαρίδη – Γουργουλιάνη, και μη χειμερινούς μήνες εμφανίζεται υπέρβαση των μικροσωματιδίων.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η συσχέτιση διαφόρων επιπτώσεων στην υγεία με την έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια είναι επιστημονικά τεκμηριωμένηΤα αιωρούμενα σωματίδια διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας καρδιαγγειακά, εγκεφαλοαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα. Το 2013, ταξινομήθηκαν ως αιτία καρκίνου του πνεύμονα από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα στον Καρκίνο (IARC) του Π.Ο.Υ.. Είναι επίσης ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα.Σε παιδιά και ενήλικες, τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πνευμονική λειτουργία, αναπνευστικές λοιμώξεις και επιδεινούμενο άσθμα. Η έκθεση της μητέρας στη ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με δυσμενή αποτελέσματα γέννησης, όπως το χαμηλό βάρος γέννησης, η προγενέστερη γέννηση και η γέννηση μικρής ηλικίας κύησης. Νέες ενδείξεις υποδεικνύουν επίσης ότι η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να επηρεάσει τον διαβήτη και τη νευρολογική ανάπτυξη στα παιδιά.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπεριστατωμένες μελέτες που είναι διαθέσιμες, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο αριθμός των ασθενών από την ατμοσφαιρική ρύπανση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Δείτε το ημερολόγιο του Νοεμβρίου:

error: Content is protected !!