ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προβλήματα στη συνυπηρέτηση συζύγων που εργάζονται στο δημόσιο επισημαίνει η Ένωση Στρατιωτικών Λάρισας

espel1 logo
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, εξέδωσε ανακοίνωση αφού μετά από επικοινωνία με μέλη της, διαπίστωσε ότι υφίστανται  παθογένειες σχετικά με την υλοποίηση της συνυπηρέτησης Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με σύζυγο που εργάζεται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προτείνοντας κάποιες ενέργειες.

Αναλυτικά:

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), μετά από επικοινωνία με πλήθος μελών της, διαπίστωσε ότι υφίστανται σοβαρές παθογένειες σχετικά με την υλοποίηση της συνυπηρέτησης Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με σύζυγο που εργάζεται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

2. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι:
α. Υφίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθυστέρηση στη συνεδρίαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, που εξετάζει θέματα αποσπάσεων – μεταθέσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και στην εφαρμογή της αποφάσεως του.
β. Η απόσπαση του δημοσίου υπαλλήλου (που βρίσκεται σε συνυπηρέτηση με Στρατιωτικό) είναι μικρότερης διάρκειας, σε σχέση με τον συνολικό χρόνο παραμονής του Στελέχους στην Φρουρά, λόγω μετάθεσης. Μια κατάσταση που επιφέρει την εκ νέου δρομολόγηση ενεργειών για την απόσπαση του.

3. Συναφώς σας γνωρίζουμε, ότι συνέπεια και επακόλουθο της προαναφερθείσας κατάστασης που σχετίζεται με την λήξη της αποσπάσεως και επιστροφής του δημόσιου υπαλλήλου στην οργανική του θέση [άρθρο 68 του (β) σχετικού], είναι η εμφάνιση δυσλειτουργιών και σύγχυσης στον οικογενειακό προγραμματισμό (χωρισμός οικογένειας – επιπλέον έξοδα – αλλαγή σχολείων κλπ.), εν αναμονή επανεξέταση της συνυπηρέτησης από το επόμενο υπηρεσιακό συμβούλιο και αντιμέτωποι με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εξέτασης του θέματος.

4. Κατόπιν των παραπάνω προτείνονται:

α. Η προσωρινή διάθεση του δημοσίου υπαλλήλου από τον τόπο που έχει οργανική θέση στον τόπο που μετατίθεται η/ο σύζυγος (Στέλεχος των Ε.Δ), μέχρι εκδόσεως τυπικής έγκρισης αποσπάσεως του, λόγω συνυπηρέτησης.
β. Η άμεση έγκριση της εκ νέου ανανέωσης απόσπασης του δημοσίου υπαλλήλου που συνυπηρετεί με Στέλεχος των Ε.Δ, μέχρι έκδοσης μεταθέσεως της/του συζύγου του (που υπηρετεί στις Ε.Δ), χωρίς να απαιτείται η προσωρινή επιστροφή του, στον τόπο που βρίσκεται η οργανική του θέση.
γ. Η κατ’εξαίρεση και κατά προτεραιότητα μετάθεση του δημοσίου υπαλλήλου, που το επιθυμεί, από τον τόπο που έχει οργανική θέση στον τόπο που υπηρετεί η/ο σύζυγος (Στέλεχος των Ε.Δ), με κριτήρια ειδικής μεταθετικότητας [τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μέλη οικογενείας πάσχοντα με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθο 5 του (γ) σχετικού].

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Πηγή: onlarissa.gr

KEN
error: Content is protected !!