Αλλαγές στα δρομολόγια των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου

21687012 828107067359101 2440528712934406081 o 1024x567 2
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου, στα λεωφορεία 1, 2 και 4.

KENT 2


-No 1
Από Άναυρο: 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Από Πέτρου και Παύλου: 6.30, 7.21, 8.21, 8.51, 9.21, 9.51, 10.21, 10.51, 11.21, 11.51, 12.21, 12.51, 13.21, 13.51, 14.21, 14.51, 15.21, 16.21, 17.21, 18.21, 19.21, 20.21, 21.21, 22.20   
-Νο 2Από Κεντρική Αφετηρία: 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 17.05, 19.05, 20.35           
Από Πανεπιστήμιο: 7.35, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.35, 19.35, 21.05
-Νο 4Από ΟΑΕΔ: 6.50, 7.20, 8.20, *9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, *13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 16.20, 17.20, *18.20, 19.20, 20.20, 21.00   Από Αηδονοφωλιές: 7.20, 7.50, 8.50, *9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, *13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.50, 17.50, *18.50, 19.50, 20.45, 21.25    

Σάββατο 
-No 1
Από Άναυρο: 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Από Πέτρου και Παύλου: 6.30, 7.21, 8.21, 8.51, 9.21, 9.51, 10.21, 10.51, 11.21, 11.51, 12.21, 12.51, 13.21, 13.51, 14.21, 14.51, 15.21, 16.21, 17.21, 18.21, 19.21, 20.21, 21.21, 22.20   
-Νο 2Από Κεντρική Αφετηρία: 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 17.05, 19.05, 20.35           
Από Πανεπιστήμιο: 7.35, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.35, 19.35, 21.05
-Νο 4Από ΟΑΕΔ: 6.50, 7.20, 8.20, 8.50, *9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, *13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 16.20, 17.20, *18.20, 19.20, 20.20, 21.00   Από Αηδονοφωλιές: 7.20, 7.50, 8.50, 9.20, *9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, *13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.50, 17.50, *18.50, 19.50, 20.45, 21.25    
Καθημερινές -Νο 4 Από ΟΑΕΔ: 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, *8.20, 8.50, ^9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, ^12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.50, 15.20, 16.20, 17.20, *18.20, 19.20, 20.20, *21.00         Από Αηδονοφωλιές: 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20, *8.50, 9.20, ^9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, ^12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.20, 15.50, 16.50, 17.50, *18.50, 19.50, 20.50, *21.25           (*) Άγιος Ονούφριος(^) Άγιος Ονούφριος πλατεία
-Νο 5Από Κεντρική Αφετηρία: 5.20, 6.00, *6.30, 7.30, *8.30, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, 13.30, *14.00, 14.30, 15.30, *16.30, 17.30, *18.30, 19.30, *21.00 Από Λεχώνια/Πλατανίδια: 5.50, 6.30, *7.05, 8.05, *9.05, *9.35, 10.02, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, 14.05, *14.35, 15.05, 16.05, *17.05, 18.05, *19.05, 20.05, 21.35Όλα τα δρομολόγια με (*) τερματίζουν στα Πλατανίδια 

error: Content is protected !!