Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

akidemoneytoi
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε ανακοίνωσή τους οι «Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας» (ΑΔΔΗΚ) αναφέρουν τα εξής:

Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα γίνονται μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν είτε μέσω των μνημονίων είτε από την ανάγκη εκσυγχρονισμού είτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν ως κράτους μέλος της Ε.Ε.. Στο χώρο της Εκπαίδευσης  πραγματοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις με τελευταία αυτή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η συντονιστική επιτροπή των  Α.ΔΗ.Κ.  αφού μελέτησε τον Νόμο, ζήτησε και άκουσε  τις απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΕΠΑΛ  με μεγάλη εμπειρία, προκειμένου να διαμορφώσει την άποψη και θέση της για το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο. Χωρίς κραυγές και αφορισμούς θα  προσπαθήσουμε με υπευθυνότητα και παρρησία   να αναλύσουμε τα όσα προβλέπει για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων.

Ο Ν. 4763/21-10-2020/ΦΕΚ 254 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και πολλά από τα άρθρα του αφορούν την  Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση.

Σύμφωνα με αυτόν:

  • Ιδρύεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης το οποίο έχει ως σκοπό τον επανασχεδιασμό του ρυθμιστικού πλαισίου της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την βελτίωση γνώσεων , ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την αποτελεσματικότερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  • Ιδρύεται Μετα-γυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση.
  • Ιδρύονται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Επανακαθορίζεται η Μετα-λυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση.
  • Καθορίζεται με σαφήνεια το μετα-λυκειακό έτος με την τάξη μαθητείας στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
  • Θεσπίζεται Οδηγός Κατάρτισης και Πιστοποίησης Αποφοίτων.
  • Θεσπίζεται Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
  • Ρυθμίζονται θέματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
  • Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
  • Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση στα καταστήματα κράτησης

Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και δίνουμε έμφαση σε ότι αφορά τη Μετα-γυμνασιακή και Μετα-λυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέχρι σήμερα, η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννιάχρονη. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων Γυμνασίου συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε κάποιον τύπο σχολείου (Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) της Δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης. Από τους μαθητές αυτούς άλλοι εισάγονται και συνεχίζουν τις σπουδές τους στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, άλλοι αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση φοιτώντας σε ΙΕΚ, ενώ οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις τάξεις μαθητείας ή αναζητούν εργασία αφού κατέχουν πτυχίο ειδικότητας. Όμως ένας αριθμός των αποφοίτων του Γυμνασίου σταματούν να πηγαίνουν στο σχολείο για κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους αλλά και γιατί δεν επιθυμούν να συνεχίσουν σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Στρέφονται σε επαγγέλματα χαμηλών προσόντων, ακολουθώντας το επάγγελμα του γονέα (και όχι μόνο) ιδιαίτερα όταν υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση ή όταν οι ανάγκες επιβίωσης είναι επιτακτικές.

Υπάρχουν λοιπόν απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου οι οποίοι αναζητούν γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση , άνεργοι που αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματίες που αναζητούν τίτλους και αναβάθμιση προσόντων.

Ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έρχεται να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών, γι΄αυτό :

– Προβλέπει δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, για αποφοίτους Γυμνασίου καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα του μελισσοκόμου ή του σιδερά έπρεπε να καθίσει δίπλα σε κάποιον επαγγελματία ο οποίος θα του μάθαινε την τέχνη χωρίς την πιστοποίηση των γνώσεων αλλά  και της δυνατότητας να εργαστεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους Λυκείου (ΙΕΚ).

– Ρυθμίζει ζητήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των επιπέδων 3, 4 και 5 σε αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

– Δίνει ευκαιρίες εξέλιξης αφού οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχουν στεγανά. π,χ. Οι απόφοιτοι των μετα-γυμνασιακών σχολών κατάρτισης μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο ΕΠΑΛ , να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολές ΑΕΙ ή οι απόφοιτοι των τάξεων μαθητείας των ΕΠΑΛ να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι των δομών (Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ) γνωρίζουν σε ποιες ειδικότητες  υπάρχουν θέσεις για εργασία.

– Δίνει την ευκαιρία στα ΕΠΑΛ να εκσυγχρονίσουν τα προγράμματα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας .

Το Νομοσχέδιο, έτσι όπως ψηφίστηκε, αντιμετωπίζει ολιστικά και κινείται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της εναρμόνισης της με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Με τα Π.Δ. και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν ελπίζουμε ότι θα επαληθεύονται  οι  σκοποί και οι στόχοι του Νόμου. Αναμένουμε ιδίως ότι αφορά την κατανομή επαγγελματικών ειδικοτήτων σε κάθε επίπεδο σπουδών,  θα παρακολουθούμε την εφαρμογή, θα στηρίζουμε ή θα στηλιτεύουμε και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε παρέμβαση όπου και όποτε χρειαστεί.

Όσον αφορά το άρθρο 123 του Νόμου που αναφέρεται στη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, πουθενά δεν αναγράφεται η κατάργηση των αιρετών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια παρά μόνο η δυνατότητα να αντικατασταθούν από εκπαιδευτικούς με ορισμένα κριτήρια σε περίπτωση παραιτήσεων των εκλεγμένων. Στο χέρι μας είναι να μην οριστούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στις θέσεις των αιρετών διορισμένοι , όπως συμβαίνει και με τις άλλες δύο θέσεις που υπάρχουν στα ΠΥΣΔΕ.

 

Πηγή: onlarissa.gr

KEN
error: Content is protected !!