ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιδιωτικός τομέας και COVID-19

60244475 2328549297428730 8613621667349921792 o 1 1024x796 2
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ BEng Msc AMIEE MILT, Σύμβουλος στρατηγικών επενδύσεων

KEN 2

Tο ξέσπασμα του Covid-19 επηρέασε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας όσο και η  οικονομική κρίση το 2009 και τα capital controls που επιβλήθηκαν το 2015, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης εμπιστοσύνης των ΜΜΕ μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 34 μονάδες πίσω στα αρνητικά (μείον 8 μονάδες) τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση σημειώνει ότι η κρίση του coronavirus σταμάτησε την προηγούμενη ανοδική δυναμική δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση κατά 87 μονάδες του μελλοντικού δείκτη ζήτησης – τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας. Ταυτόχρονα, οι στόχοι ανάπτυξης των ΜΜΕ αποδυναμώθηκαν επίσης από 71 τοις εκατό σε 37 τοις εκατό. Οι ΜΜΕ που πλήττονται περισσότερο είναι οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη επιβίωσης, ο οποίος σε αυτούς τους τομείς ξεπέρασε το 40 τοις εκατό. Είναι προφανές λοιπόν ότι η λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και κατά κύριο λόγο αρνητικά από την πανδημία COVID-19.

Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε 14,1% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που ήταν στο κλείσιμο. Ήταν η απότομη οικονομική πτώση σε τουλάχιστον 25 χρόνια. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή μειώθηκε κατά 11,7% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις επίσημες προσδοκίες ότι για το έτος αυτό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα μειωνόταν περισσότερο από 10%. Η χώρα έχασε το ένα τέταρτο της παραγωγής της κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας χρηματοπιστωτικής κρίσης που απαιτούσε τρεις διεθνείς διασώσεις μεταξύ 2010 και 2015. 

Ο ιδιωτικός τομέας είχε αποσυμπιεστεί πριν ξεκινήσει η κρίση COVID-19. Τον Δεκέμβριο του 2019 (την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα), ο τομέας των νοικοκυριών είχε μειώσει το απόθεμά του των συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δανείων, τόσο μέσω του μειωμένου δανεισμού όσο και των αθετήσεων υποχρεώσεων για το υπάρχον χρέος. Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες είχαν επίσης μειώσει το υπόλοιπο των δανείων τους στο τέλος της περιόδου. Η καθαρή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών βελτιώθηκε το 2019. Αυτό οφειλόταν στην ανατίμηση της αγοραίας τιμής εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην ευθύνη των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, έτσι ώστε η καθαρή χρηματοοικονομική θέση του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα στο σύνολό της να βελτιωθεί, αν και οριακά. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αύξηση της αγοραίας τιμής των ελληνικών μετοχών αντικατοπτρίστηκε επίσης από την αύξηση του ενεργητικού του υπόλοιπου κόσμου, αντανακλώντας την αυξανόμενη χρηματοοικονομική επένδυση στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα από το εξωτερικό. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός οικιακός τομέας εισήλθε στην κρίση COVID-19 σε αδύναμη οικονομική κατάσταση και με φθίνουσα ποσότητα ρευστών περιουσιακών στοιχείων: στο τέλος του 2019, οι καταθέσεις ήταν κάπως χαμηλότερες από το επίπεδο του 2018.

Μελέτη του οργανισμού GRANT THORTON συμπέρανε ότι: 

Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid-19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους. Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5%  το 2020  Κατά τη γνώμη μου και μελετώντας πρόσφατα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε 10% τουλάχιστον.  Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.

Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ.

‒Αναμένεται  να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλος εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%,  μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%, μείωση της ρευστότητας σε 5,6 δις ευρώ για το 2020 , ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους.

O ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες το 2021, ωστόσο αντιμετώπισε μια πολυετή κρίση και κατάφερε έστω και λαβωμένος να εξέλθει από αυτήν σταδιακά πριν την πανδημία.  Η κυβέρνηση οφείλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης μαζί με το επόμενο ΕΣΠΑ και τα χρήματα προς απορρόφηση του υφιστάμενου ΕΣΠΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για την στήριξη και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ο οποίος συνεχίζει να δοκιμάζεται τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας θα συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και στην στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

error: Content is protected !!