ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Αγιάς: Την επόμενη Παρασκευή η διαβούλευση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021

dimarxeio agias new
stergiou
fotou
728x110 3

Με την ακόλουθη ανακοίνωση ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγιάς κ. Ιωάννης Αργυρούλης, καλεί τα μέλη στην 1η δια περιφοράς συνεδρίαση της επιτροπής με θέμα τη συζήτηση επί σχεδίου προυπολογισμού δήμου Αγίας, οικονομικού έτους 2021 που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22.01.2021 και ώρα 11:00 – 13:00:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 και 4 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, οι οποίες ρυθμίζουν εκτός των άλλων και τη δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στην 1η δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς, που θα γίνει την Παρασκευή 22.01.2021[1], και ώρα 11:00 – 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα δια περιφοράς:

Θέμα: Σχέδιο Προϋπολογισμού δήμου Αγίας, οικονομικού έτους 2021

Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της συνεδρίασης (11:00 έως 13:00) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: [email protected] ή στο κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη Αργυρούλη, Προέδρου της Επιτροπής (κινητό τηλέφωνο 6986878809), με γραπτό μήνυμα.

Προτάσεις και σχόλια επί του σχεδίου του προϋπολογισμού που συνοδεύει την πρόσκληση μπορούν να αποστέλλονται στο email: [email protected] μέχρι την προηγούμενη της συνεδρίασης του σώματος”.

 

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100
error: Content is protected !!