Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

panepistimio thessalias 1
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, εξειδικευμένη στην Storyline/Ιστοριογραμμή, εκπρόσωπο του δικτύου Storyline στην Ελλάδα και ιδρύτρια της Storyline Greece

KEN 1

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι  εξ’ αποστάσεως, έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες) σύγχρονης κι ασύγχρονης εκπαίδευσης και ισοδυναμεί με 30 ECTS. Στοχεύει στην εκπαίδευση των επιμορφούμενων στην Ιστοριογραμμή/Storyline, το ψηφιακό σενάριο και το ψηφιακό παιχνίδι. Αποτελείται από ένα εύρος θεματικών ενοτήτων με σκοπό να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και πλήρη εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής/βιωματικής προσέγγισης, προσφέροντας τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και στοχευμένες πρακτικές δεξιότητες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μοριοδότηση για διορισμό ή επαγγελματική εξέλιξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Στελέχη της εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές Ενηλίκων /Εκπαιδευτικών
3. Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους)
4. Ειδικούς Παιδαγωγούς
5. Πτυχιούχους και Φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής
     Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

6. Πτυχιούχους και Φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
    και της αλλοδαπής
7. Όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν  σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσεία, Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης, Υπαίθριες δραστηριότητες  και οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

μέχρι 10 Μαρτίου 2021

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2021

Λήξη Επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2021

Δυνατότητα Έκπτωσης Διδάκτρων έως 30%

Πληροφορίες: 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://learning.uth.gr/?p=6126, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του τρίτου μεγαλύτερου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της χώρας,  μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, τον πλήρη ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος με τις διδακτικές ενότητες τα δίδακτρα, καθώς και την αίτηση συμμετοχής.

Κα. Ηλιοπούλου:

 κιν. 6944384359 και [email protected]

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. : 

[email protected] 

24210-06366 (09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. )

error: Content is protected !!