Ερώτηση Αθανάσιου Λιούπη για την ομαλή λειτουργία και το πλήρες άνοιγμα των Δικαστηρίων

lioupis 4 455x250 1

Την έγκαιρη έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που ρυθμίζουν τα θέματα λειτουργίας των Δικαστηρίων αλλά και μέτρα για την πλήρη λειτουργία τους,  ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με ερώτησή του ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.

KEN 4

Ο Βουλευτής σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι οι Κ.Υ.Α , που  ρυθμίζουν τα θέματα λειτουργίας των Δικαστηρίων εκδίδονται συνήθως Σάββατο και ισχύουν από τη Δευτέρα και για μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να μην δίνεται ικανός χρόνος στους πολίτες, αλλά κυρίως στους δικηγόρους, τους δικαστές και τους εργαζομένους στα Δικαστήρια υπαλλήλους να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επερχόμενες δίκες.

Παράλληλα, ο κ. Λιούπης θέτει στην ερώτησή του και το ζήτημα της πλήρους λειτουργίας των Δικαστηρίων, αίτημα και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, με τήρηση πάντα των υγειονομικών κανόνων, καθώς η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι τα Δικαστήρια δεν έχουν αποτελέσει χώρους αυξημένης διάδοσης του  COVID-19. 

Αναλυτικά η ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19 στα μέσα του φθινοπώρου του περασμένου έτους και τη δραματική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, κρίθηκε επιβεβλημένη από την Κυβέρνηση, κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων Επιτροπών, μεταξύ άλλων και η εκ νέου αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων όλης της Χώρας αρχικά από 7-11-2020 έως και 30-11-2020, με τους όρους που αναλυτικά καθορίζονταν στην Κ.Υ.Α. Δ1α/Γποικ/71342/6-11-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4899/6-11-2020). 

Έκτοτε, και ενώ έχουν εκδοθεί έξι νέες σχετικές Κ.Υ.Α. (Δ1α/ΓΠοικ/76629/2020 -Φ.Ε.Κ. Β’ 5255/28-11-2020, Δ1α/ΓΠοικ/78363/ 2020 -Φ.Ε.Κ. Β΄ 5350/5-12-2020, Δ1α/ΓΠοικ/80189/2020 -Φ.Ε.Κ. Β΄ 5486/12-12-2020, Δ1α/ΓΠοικ/1293/2021 -Φ.Ε.Κ. Β΄ 30/8-1-2021, Δ1α/ΓΠοικ/3060/2021 -Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021 και Δ1α/ΓΠοικ/4992/2021 -Φ.Ε.Κ. Β΄ 186/23-1-202) τα Δικαστήρια παραμένουν κλειστά για περίπου 3 μήνες, εκτός των εξαιρέσεων λειτουργίας τους που θεσπίζονται κατά περίπτωση από τις εν λόγω Κ.Υ.Α. 

Κατά τη διοικητική πρακτική που αναπτύχθηκε στο χρονικό διάστημα από τις αρχές Νοεμβρίου 2020, οι εν λόγω Κ.Υ.Α. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνήθως ημέρα Σάββατο και ρυθμίζουν τα θέματα λειτουργίας των Δικαστηρίων από τη Δευτέρα και για μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να μην δίνεται ικανός χρόνος στους πολίτες, αλλά κυρίως στους δικηγόρους, τους δικαστές και τους εργαζομένους στα Δικαστήρια υπαλλήλους να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επερχόμενες δίκες. Επίσης, ενώ μέχρι σήμερα έχει επιτραπεί η κατ΄ εξαίρεση τέλεση ορισμένων πολιτικών δικών υπό την προϋπόθεση αποστολής την προτεραία στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης συναίνεσης των δικηγόρων περί μη εξέτασης μαρτύρων, καθίσταται στην πράξη ανέφικτο να τελεστούν οι δίκες της Δευτέρας τη στιγμή που το σχετικό Φ.Ε.Κ. εκδίδεται μη εργάσιμη ημέρα και δεν είναι δυνατή η προετοιμασία και αποστολή της σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

Επίσης, κατά την περίοδο αυτή της μερικής λειτουργίας των Δικαστηρίων παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι Διοικήσεις Δικαστηρίων ίδιας βαθμίδας να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν διαφορετικά τις διατάξεις της Κ.Υ.Α., με αποκορύφωμα το διάστημα  από 18-1-2021 έως και 25-1-2021 που είχε ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις την ερημοδικία και την απώλεια δικαιωμάτων των πολιτών και προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων.

Τέλος, η βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών όπως καταγράφεται μέχρι σήμερα, η οποία άλλωστε οδήγησε και στην άρση των περιορισμών σε βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας (πχ. Λιανεμπόριο, σχολεία) οδήγησε την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων στην έκδοση ανακοίνωσης, με την οποία ζητείται η πλήρης λειτουργία των Δικαστηρίων, με τήρηση πάντα των υγειονομικών κανόνων, επισημαίνοντας εξάλλου, ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι τα Δικαστήρια δεν έχουν αποτελέσει χώρους αυξημένης διάδοσης του  COVID-19. Την πλήρη λειτουργία των Δικαστηρίων ζητά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου. 

Επειδή τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση αποσκοπούν πρωτίστως στην αποφυγή της εξάπλωσης του ιού και στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίζουν και την ορθή λειτουργία των Δικαστηρίων για την απονομή της Δικαιοσύνης.

Επειδή τόσο οι Δικηγόροι, όσο και οι Δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης έχουν αυξημένη ευθύνη και πρέπει η Πολιτεία να λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διευκόλυνσή τους κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Επειδή η λειτουργία των Δικαστηρίων αποτελεί βασική λειτουργία ενός Δημοκρατικού Κράτους.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

-Για όσο χρόνο κρίνεται επιβεβλημένη η μερική λειτουργία των Δικαστηρίων της Χώρας ποια μέτρα θα λάβετε αφενός για την έγκαιρη έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. ούτως ώστε να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασμού των εμπλεκομένων μερών στις επικείμενες δίκες και αφετέρου για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της από όλα τα Δικαστήρια της Χώρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου.

– Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την πλήρη λειτουργία των Δικαστηρίων, με γνώμονα την τήρηση πάντα των απαιτούμενων υγειονομικών κανόνων. 

error: Content is protected !!