Ποιοι σταθμοί θα λειτουργούν σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 2
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ προβλέπει πως μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης οι εποπτευόμενοι από το ΕΣΡ ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί < επιτρέπεται να αλλάξουν μία μόνο φορά τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους.

KENT728X100 1

Οι προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν πρόγραμμα και προσωπικό που απασχολήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ενώ το ΕΣΡ αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτούντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του.

error: Content is protected !!