Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Λάρισας: Επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών και των Τεχνών στο Γενικό Λύκειο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ agonistiki paremvasi larisas
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε ανακοίνωση της Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών Λάρισας, επισημαίνονται τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» μεταξύ άλλων καταργήθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας από πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ένα μόλις χρόνο μετά την εισαγωγή του, και αντικαταστάθηκε από τα Λατινικά, χωρίς καν να υπάρξει κάποια αιτιολόγηση, είτε επιστημονική, είτε παιδαγωγική, και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, στην πλειοψηφία των οποίων εκφραζόταν διαφωνία με την αφαίρεση της Κοινωνιολογίας. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, επιστημονικοί και πανεπιστημιακοί φορείς έχουν εκφράσει επανειλημμένως τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις τους.

Στα νέα ωρολόγια προγράμματα που ανακοινώθηκαν ξαφνικά λίγες μέρες αργότερα, δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι καταργήθηκαν δύο ακόμη μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών από τη B’ Λυκείου. Το μάθημα γενικής παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία», το οποίο είχε εισαχθεί μόλις το 2018 στο αναλυτικό πρόγραμμα, και το μάθημα κατεύθυνσης «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών». Επίσης, μειώθηκε κατά μία ώρα η διδασκαλία του μόνου συναφούς μαθήματος που απέμεινε, της «Πολιτικής Παιδείας», στην Α’ Λυκείου.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για εξοβελισμό από το Λύκειο των Κοινωνικών Επιστημών και των γνωστικών αντικειμένων της πολιτειακής αγωγής και κοινωνικής εκπαίδευσης των μαθητών στην Ελλάδα και την απειλή εξαφάνισης ενός ολόκληρου κλάδου από τη δημόσια εκπαίδευση, του ΠΕ78, ο οποίος αποτελείται από Κοινωνιολόγους, Πολιτικούς επιστήμονες και Νομικούς Επιστήμονες. Επίσης θίγεται και ο κλάδος των Οικονομολόγων ΠΕ 80, οποίοι είχαν κοινή ανάθεση με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες τα παραπάνω τρία μαθήματα.

Συμπερασματικά, από το σχολικό έτος 2021-2022 παραμένουν στις Κοινωνικές Επιστήμες ως διδακτέο αντικείμενο 2 μόλις ώρες, και μόνο στη Α’ Λυκείου, σε συνανάθεση με τους Οικονομολόγους ΠΕ 80, από 14 ώρες συνολικά σε Α’, Β’, και Γ’ Λυκείου που ίσχυε μέχρι σήμερα. (Να επισημάνουμε εδώ ότι οι αλλαγές στα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών έρχονται σε αντίθεση και με τις σχετικές συστάσεις διεθνών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO).

Επίσης, υποβαθμίζονται τα καλλιτεχνικά μαθήματα (η διδασκαλία των οποίων περιορίζεται στο Γυμνάσιο), με στόχο τη στέρηση της καλλιέργειας, της γνώσης και της αισθητικής, πράγμα που είναι ζητούμενο της Παιδείας διεθνώς, όπως επίσης καταργείται και η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να είναι «προσβάσιμα» μόνο στις πλούσιες οικογένειες ή όσες θα στερηθούν πολλά για να ανταπεξέλθουν.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε αναλυτικότερα στις αρνητικές συνέπειες του εξοστρακισμού των Κοινωνικών Επιστημών και των Τεχνών από το ελληνικό σχολείο.

Συνέπειες στους μαθητές και την κοινωνία:

· Τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αντίληψης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βοηθούν στην κατανόηση της κοινωνικής οργάνωσης, των κοινωνικών θεσμών και του κοινωνικού μετασχηματισμού σε έναν ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο που μαστίζεται από ποικιλόμορφες κρίσεις (υγειονομική, οικονομική, περιβαλλοντική κ.ά.) και συμβάλλουν στη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών, με αυτογνωσία και κοινωνική συνείδηση, με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον, ειδικά σε περιόδους κοινωνικής κρίσης.

Αντίστοιχα, η διδασκαλία των Τεχνών εξοικειώνει τους μαθητές με την αισθητική και τη δημιουργικότητα, διευρύνει τους ορίζοντές τους και τους βοηθάει να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους. Η κατάργηση όλων αυτών των μαθημάτων από το Λύκειο θα επιφέρει προφανώς τα αντίθετα αποτελέσματα, άμεσα στους μαθητές και μακροπρόθεσμα στην κοινωνία.

· Επιπλέον, η αφαίρεση των Κοινωνικών Επιστημών θα στερήσει από τους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες του 21ου αιώνα πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες κατανόησης της ατομικής κατάστασης, αλλά και του κοινωνικού κόσμου που μαστίζεται από κρίσιμα προβλήματα στο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας, όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις, η διάδοση ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνομωσίας, η αυταρχική διακυβέρνηση, η κλιματική αλλαγή και τα ψηφιακά χάσματα.

· Αναμφίβολα, αφαιρείται η δυνατότητα εκπαίδευσης και προπαρασκευής στις Κοινωνικές Επιστήμες σε μελλοντικούς φοιτητές μιας πληθώρας Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πρώτου Επιστημονικού Πεδίου (183 Τμήματα) που έχουν άμεση σχέση με αυτές τις επιστήμες ή έστω διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό σχετικών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών τους. Και ασφαλώς είναι εξωφρενικό να δίνονται πανελλαδικά μαθήματα χωρίς να διδάσκονται, όπως τα Σχέδια.

Συνέπειες στους εκπαιδευτικούς και στους απόφοιτους:

– Ανατρέπεται ο σχεδιασμός για διορισμούς Κοινωνικών Επιστημόνων ΠΕ78 καθώς μειώνονται δραματικά τα ήδη λιγοστά οργανικά κενά. Δημιουργούνται προβλήματα συμπλήρωσης ωραρίου για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου αυτού, οι οποίοι από του χρόνου θα μείνουν χωρίς κανένα μάθημα αποκλειστικής Α΄ ανάθεσης, καταλήγοντας ακόμη και στη διαθεσιμότητα. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν ήδη από τη φετινή χρονιά και οι Οικονομολόγοι ΠΕ80 και οι καθηγητές των καλλιτεχνικών μαθημάτων (Σχέδιο, Καλλιτεχνικά, Θεατρολογία, Μουσική).

– Ωθούνται σε άμεση ανεργία εκπαιδευτικοί των εν λόγω κλάδων, και ειδικά του ΠΕ78, οι οποίοι προσφέρουν τα τελευταία 12 χρόνια τόσο στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

– Δημιουργούνται εντάσεις ανάμεσα σε ειδικότητες εκπαιδευτικών με την τεχνική του διαίρει και βασίλευε.

– Χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών χάνουν επαγγελματικά δικαιώματα.

– Εκατοντάδες φοιτητές κι απόφοιτοι προγραμμάτων απόκτησης διδακτικής επάρκειας στις Κοινωνικές Επιστήμες βρίσκονται χωρίς αντικείμενο.

Η κοινωνία της πανδημίας τώρα και μετά χρειάζεται όχι μόνο εμβόλια, αλλά και ενεργούς πολίτες, με καλαισθησία και κριτική σκέψη, που να ανθίστανται στον κυρίαρχο λόγο, τη μαζική κουλτούρα, την ψευδοεπιστήμη και τη συνομωσιολογία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, για μια καλύτερη και κοινωνικά υγιέστερη κοινωνία, με αλληλεγγύη και πραγματική δημοκρατία.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για το συνδικαλιστικό κίνημα τον αγώνα για την επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών και των Τεχνών στο Γενικό Λύκειο.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 1
error: Content is protected !!