ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ξεκινά η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στον Άναυρο

ΔΕΥΑΜΒ 3 455x250 1 455x250 3

Την 1η Μαρτίου, ξεκινάει το έργο της αντικατάστασης των αγωγών του δικτύου ύδρευσης στον Άναυρο. Με το έργο αυτό, το συνολικό αντικείμενο του οποίου καλύπτει την περιοχή της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Βασάνη – Ρήγα Φεραίου – Φιλιππίδη – Πλαστήρα – Αργοναυτών, θα αντικατασταθούν συνολικά 70.000 μέτρα αγωγών δικτύου ύδρευσης και 10.000 παροχές ύδρευσης. 

KEN 728X100

Με την κατασκευή του έργου, εκμηδενίζονται οι απώλειες νερού από τις πολλές σημειακές διαρροές, αποδίδονται άριστες συνθήκες υδροδότησης στον καταναλωτή, επιλύονται τα προβλήματα πίεσης του δικτύου που εμφανίζονται σε ορισμένες περιοχές εγγύς του Αναύρου και το δίκτυο ύδρευσης και σε αυτήν την περιοχή αποκτά ηλεκτρονική διαχείριση, μέσω της εγκατάστασης 17 φρεατίων – σταθμών ελέγχου του δικτύου, οι οποίοι θα αποδίδουν συνεχείς on line πληροφορίες για την παροχή και την πίεση και θα επιτρέπουν την ρύθμιση της παροχής και της πίεσης από το Κέντρο Ελέγχου του δικτύου ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα υπάρξει μια οικονομία 800.000 – 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού σε ετήσια βάση, γεγονός που επιφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

– Μείωση του ενεργειακού κόστους του πόσιμου νερού καθώς θα καταργηθούν ενεργοβόρες γεωτρήσεις αντίστοιχης συνολικής ποσότητας νερού.

– Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του διανεμόμενου νερού, δεδομένου ότι η κατάργηση των γεωτρήσεων θα συμβάλει στην αύξηση του πηγαίου νερού, στο μίγμα του πόσιμου νερού.

Οι παραπάνω θετικές επιπτώσεις στο υδραγωγείο της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών, είναι μόνιμες.

Γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα υπάρχει όχληση στους πολίτες, εμπόδια στην κυκλοφορία των οχημάτων ή και των πεζών. Παρακαλούμε για την κατανόηση και την αρωγή των πολιτών, στην κατασκευή αυτού του εμβληματικού έργου.

Η περιοχή όπου ήδη πραγματοποιούνται πρόδρομες εργασίες και θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου δικτύου, φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη.

error: Content is protected !!