Αποζημιώνει το «Valis» η ΔΕΥΑΜΒ

5 valis resort hotel 1593611628 3WD
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Αποζημίωση ύψους 43.394,24 € είχε απαιτήσει η εταιρία στην οποία ανήκει το Ξενοδοχείο «Valis» στην Αγριά Βόλου, από τη ΔΕΥΑΜΒ, λόγω ζημιάς που υπέστησαν οι ηλεκτρολογικές της εγκαταστάσεις κατά τη διενέργεια εργασιών συνεργείου της Δημοτικής Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

KENT 2

Το περιστατικό είχε καταγραφεί στις 9 Αυγούστου του 2017, όταν κατά την επισκευή βλάβης του δικτύου διανομής ύδρευσης, “χτυπήθηκε” καλώδιο μέσης τάσης της ΔΕΗ, προκαλώντας βλάβες στο εσωτερικό δίκτυο του ξενοδοχείου.

Η ΔΕΥΑΜΒ με δικαστική απόφαση καλείται να καταβάλει στο Ξενοδοχείο Valis το ποσό των 9.525,94€ με τους ακόλουθους όρους: παραίτηση της αιτούσας από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, αφομοίωση του ποσού της αποζημίωσης στον εν ενεργεία διακανονισμό οφειλών, διακανονισμό των μη ενταγμένων στον εν ενεργεία διακανονισμό λοιπών οφειλών, τακτοποίηση της σύνδεσης της δραστηριότητας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, με υποβολή αίτησης σύνδεσης και φακέλου.

error: Content is protected !!