Στις 30/3 η επαναληπτική συνέλευση ομολογιούχων για τροποποίηση του ΚΟΔ 200 εκατ. ευρώ

3029758
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, 15:03

Η Aegean ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Συνέλευσης Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €200.000.000, σύμφωνα με την από 10/3/21 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό κάτω του 20% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Κατά τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, η Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ θα επαναληφθεί την 30.03.2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 30.03.2021 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου), ήτοι την 19.03.2021, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των ομολογιών τους.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, 15:03

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!