Προς υπερκάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς

3043959

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές από το εξωτερικό έχουν υπερκαλύψει τη Διεθνή Προσφορά (85% της ΑΜΚ) μέσω του Βιβλίου Προσφορών (book building), ενώ με ισχυρό ενδιαφέρον συνεχίζει η Δημόσια Προσφορά (15% της συνολικής αύξησης) στην Ελλάδα. Ωστόσο, η τελική τιμή διάθεσης και τα τελικά αποτελέσματα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Απριλίου το απόγευμα, καθώς η Πειραιώς και οι σύμβουλοι θα έχουν προχωρήσει και στις σχετικές αξιολογήσεις των προσφορών.

Στις 29 Απριλίου αναμένεται η αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, στις 5 Μαΐου η έγκριση προς εισαγωγή στο ΧΑ των νέων μετοχών και στις 7 Μαΐου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Η Πειραιώς Holding προκειμένου να καθορίσει το εύρος τιμής για την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ, πραγματοποίησε επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις υπέδειξε ως αναμενόμενο πολλαπλασιαστή χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) επίπεδο χαμηλότερο του 0.3x. Επιπροσθέτως, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο πλαίσιο των συναντήσεων με τη διοίκηση επεσήμαναν ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής πρότασης του Ομίλου προς την επενδυτική κοινότητα.

Ήδη, για τη διεθνή προσφορά έχουν ανακοινώσει το ενδιαφέρον τους η Paulson & Co., η Helicon Investment Limited και ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδύσουν ανέρχονται σε 265 εκατ. ευρώ για την Paulson & Co, 75 εκατ. ευρώ για την Helikon Investment Limited και 40 εκατ. ευρώ για τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη. Από τα ποσά αυτά και τον αριθμό των μετοχών που έχει επισήμως δημοσιεύει η Πειραιώς στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην ανακοίνωση της πρόσκλησης προκύπτει ότι η συμμετοχή γίνεται στην τιμή του 1,15 ευρώ.

Εάν αυτή είναι η τελική τιμή διάθεσης, τότε σύμφωνα με την επίσημη πρόθεση του ΤΧΣ να διατηρήσει ποσοστό μεταξύ 27% και 33%, μετά την αύξηση, εκτιμάται ότι η συμμετοχή του θα κυμανθεί στο επίπεδο πέριξ των 350 και 440 εκατ. ευρώ, στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα.

Με αυτά τα δεδομένα, τα ποσοστά πριν και μετά την αύξηση, με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή του ΤΧΣ αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής: ΤΧΣ: 27%-33% από 61,34%

* Paulson & Co. Inc.: 18,62% από 4,61%

* Αριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90% από 3,04%

* Helikon Investment Limited: 5,22%

* Λοιποί (κάτω του 5%): 40,27% από 31,03%. Το ποσοστό του 40,27% προκύπτει από τους επενδυτές που θα πάρουν μέρος στην αύξηση (39,02%) και από τους παλαιούς μετόχους πριν από την αύξηση (1,25%).

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με έκδοση 1,2 δισ. κοινές μετοχές στην ονομαστική τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή. Το εύρος θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ. Το τελικό ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, με πιθανότερο το άνω άκρο λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

KEN 4

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!