Δημήτρης Καραγκούνης: O Βολιώτης πίσω από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

202104231929185204
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ο Δημήτριος Καραγκούνης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Τορίνου, με βαθμό άριστα το 1979, ενώ τον ίδιο χρόνο ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις (Esamedi Stato) γράφτηκε στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Τορίνου, λαμβάνοντας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

KENT728X100

Παράλληλα, εργάστηκε σε διάφορα μελετητικά γραφεία με αντικείμενο «μελέτες ανακαίνισης και αναπαλαίωσης κτηρίων» συνήθως σε ιστορικά κέντρα αποκτώντας έτσι, εμπειρία στον τομέα των υποθεμελιώσεων, του gunite, στην χρήση των εποξειδικών ρητινών και των τσιμεντενέσεων.

Το 1982 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Corso Di Perfezionamento per le Construzioni in Cemento Armato στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Στο διάστημα αυτό κατέλαβε σημαντική εμπειρία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την χρήση του σκυροδέματος σε ειδικές κατασκευές (γέφυρες, σιλό, κελύφη, μεμβράνες, λιμάνια, υψίκορμες κατασκευές, προένταση, ιστορικά κτίρια από λιθοδομή). Ταυτόχρονα, παρακολούθησε μαθήματα στο εργαστήριο του ISMES (Istituto Sperimentale Modelli e Structure) στο Μπέργκαμο της Ιταλίας με αντικείμενο μελέτης «προσομοιώσεις κατασκευών σε καταπόνηση» στo πλαίσιo των μεταπτυχιακών του σπουδών.

Ακόμη και όταν υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός, υπήρξε προϊστάμενος του νεοϊδρυθέντος τεχνικού γραφείου της μονάδος με ευθύνη τις μελέτες και επιβλέψεις έργων μέχρι 1.000.000δρχ. Στο ίδιο διάστημα και σε συνεργασία με το Τμήμα ΓΕΕΜ (Γραφείο Επιβλέψεων Έργων Μαγνησίας) είχε την ευθύνη των προκηρύξεων, διακηρύξεων και διενέργειας όλων των μειοδοτικών διαγωνισμών. Απολύθηκε με τον βαθμό του ανθυποσμηναγού αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και επίβλεψη δημόσιων έργων.

Το 1984-1987 εργάστηκε ως βοηθός του αείμνηστου αρχαιολόγου Παύλου Λαζαρίδη, Τ. Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και προέδρου της Αρχαιολογικής Εταιρίας στα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Νέας Αγχιάλου (συγκρότημα των βασιλικών Αρχιερέως Πέτρου, Βαπτιστήριο κ.ά), από όπου αποκόμισε πείρα στα παλαιοχριστιανικά μνημεία της περιοχής στους τομείς της ανασκαφής, ανάδειξης, συντήρησης και αποκατάστασής τους.

Από το 1988 έως το 1991 υπήρξε ο μοναδικός αρχιτέκτων μηχανικός της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Λάρισα, ενώ από το 1991 έως το 2012 υπήρξε  μοναδικός αρχιτέκτων μηχανικός της ΙΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην πόλη μας.

Το 1993 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικής παρακολούθησε εξίσου, μεταπτυχιακό τμήμα και έλαβε πιστοποίηση level II κατά ASTN, στον έλεγχο των υλικών με μη καταστροφικές μεθόδους.

Ασχολήθηκε επιπρόσθετα, με μελέτες ανάδειξης, συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης εκατοντάδων μνημείων στον ευρύτερο χώρο του Νομού Λάρισας καθώς είχε και την επίβλεψη των εργασιών πλήθους σημαντικότατων μνημείων στο Νομό, Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας καθώς και στους νομούς Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

H μακρόχρονη συμμετοχή και η αποκάλυψη στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Ο Δημήτρης Καραγκούνης συμμετείχε στην σημαντική αποκάλυψη του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, έχοντας την επίβλεψη του συνόλου των εργασιών κατεδάφισης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, υπό τον αρχαιολόγο κ. Κώστα Γαλλή καθώς και υπό τον κ. Αθανάσιο Τζιαφάλια.

Το σημαντικότερο έργο του αποτελεί το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας για το οποίο έχει συντάξει και υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών για την ένταξή του στα τέσσερα ευρωπαϊκά προγράμματα (Β ΚΠΣ, Γ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, νέο ΕΣΠΑ) από το 1998 μέχρι και σήμερα αλλά και των απαιτούμενων μελετών, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από το ΚΑΣ. Συγκεκριμένα, στα τρία πρώτα προγράμματα αποτέλεσε τον μοναδικό επιβλέπων ενώ για το τέταρτο είναι ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, ο κ. Καραγκούνης έχει λάβει μέρος στην συσταθείσα ομάδα εργασίας υπό τον κ. Αθανάσιο Τζιαφάλια για την αποκάλυψη-ανάδειξη και συντήρηση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, όπου προχώρησε το έργο της ανασκαφής, της κατεδάφισης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και συντήρησης μέρους των αρχιτεκτονικών μελών και της προστασίας των ευπαθών μελών.

Συμπληρωματικά, συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ για την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, βάσει της οποίας εγκρίθηκε από το ΚΑΣ το επιχειρησιακό σχέδιο αποκάλυψης, συντήρησης και αποκατάστασης του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Στο διάστημα 2002-2009, υπήρξε με τα καθήκοντα του επιβλέποντα, τεχνικός ασφαλείας και συντονιστής ασφαλείας του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εκτέλεση του γιγάντιου αυτού έργου πολιτισμού, πραγματοποιηθήκαν πάνω από 50.000 μετακινήσεις αρχιτεκτονικών μελών, χωρίς να συμβεί το παραμικρό ατύχημα, ενώ παράλληλα συντηρηθήκαν πάνω από 8.000 αρχιτεκτονικά μέλη. Επίσης, εκδόθηκαν από αυτόν πάνω από είκοσι οικοδομικές άδειες κατεδάφισης.

Η δραστηριότητά του σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός νομού

Στη συνέχεια, συνέταξε την μελέτη ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Περραιβικής Τρίπολης, υπήρξε επιβλέπων και τεχνικός ασφαλείας του έργου όπου μετά από την έγκρισή του από το ΚΑΣ, εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ, ΠΕΠ Θεσσαλίας. Πέρα από αυτά ανέλαβε και την επίβλεψη του έργου «μελέτες ωρίμανσης για τα έργα της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ», ενταγμένο στο Ε.Π Πολιτισμός.

Άλλα έργα και ρόλοι που έχει αναλάβει στην Π.Ε. Λάρισας

Άξιο επισήμανσης είναι ότι συμμετείχε ως επιβλέπων σε δυο υποέργα του έργου «Ολοκλήρωση Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας» και στην επιτροπή για την μουσειογραφική μελέτη του Μουσείου Λάρισας.

Συνέταξε την μελέτη ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Κραννώνος, ορίστηκε επιβλέπων και τεχνικός ασφαλείας του έργου και ύστερα από την έγκριση από το ΚΑΣ, το έργο εντάθηκε στο ΕΣΠΑ.

Μια προσωπικότητα που απέκτησε σημαντικότατη εμπειρία διαχείρισης έργων πολιτισμού μεγάλης κλίμακας στην πόλη μας. Συνολικά, τα έργα του έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία με την μέγιστη απορρόφηση, εντάχθηκαν στις καλές πρακτικές και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια όλων.

Διετέλεσε για πολλά έτη τακτικό μέλος του περιφερειακού συμβουλίου χωροταξίας και περιβάλλοντος νομού Λάρισας, τακτικό μέλος στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας και αναπληρωματικό μέλος έως σήμερα. Είναι εξίσου σημαντικό ότι υπήρξε για πολλά έτη τακτικό μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και της Επιτροπής Αυθαιρέτων και τμηματάρχης στο Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΙΕ ΕΠΚΑ.Ωστόσο, μετά την ενοποίηση των δύο Εφορειών Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων παραμένει μέχρι και σήμερα τμηματάρχης στο Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών. Τέλος, αποτελεί μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΤΕΕ Μαγνησίας, ΣΑΔΑΣ, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Μαγνησίας, ΕΜΔΥΔΑΣ, Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,  ICOMOS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το έργο του σήμερα

Η συμμετοχή  και η παρακολούθηση πλήθος προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, η συγγραφή δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε εφημερίδες και περιοδικά που αφορούν εργασίες ανάδειξης, συντήρησης και αναστήλωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων επιβεβαιώνει την αστείρευτη του αγάπη για μόρφωση στο αντικείμενο του όσα χρόνια και αν περάσουν.

Το 2018 εκδόθηκε το πρώτο από τα τρία παραμύθια του με τίτλο «Ένα παραμύθι ολόκληρη ιστορία – Αρχαίο Θέατρο Λάρισας» που συνέγραψε με την κα Στέλλα Μπλάντα, τοπογράφο μηχανικό και συντηρήτρια έργων τέχνης.

Στις τελευταίες μελέτες του ανήκει και η αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, η οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΚΑΣ με τη συμμετοχή του αρχιτέκτονα μηχανικού κ. Ε. Ματσαρόκου και της πολιτικού μηχανικού κας Σ. Τσανακτσίδου.

«Αγαπώ τη δουλειά μου, αγαπώ τα μνημεία και κάνω μέχρι σήμερα ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για αυτά και έτσι, θα συνεχίσω» τονίζει ο κ. Καραγκούνης. Η πορεία του σημαντική στον πολιτισμό της Λάρισας, με γνώση, συνείδηση, το ίδιο ενδιαφέρον και έλξη συνεχίζει να συμβάλλει στην … τοπική ιστορία  εκπληρώνοντας, ταυτόχρονα και το όραμά του.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

πηγη: prosopa.net

error: Content is protected !!