Αφορμή …συζήτησης, για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη από την κρίση του Covid!

3051228

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

        Με σημερινό του ενημερωτικό σημείωμα, προς επιλεγμένους παραλήπτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι, από Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο για τα κοινωνικά δικαιώματα (7-8 Μαΐου), θα προκύψουν άμεσα και απτά αποτελέσματα, για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, που καταρρακώθηκαν τον καιρό της πανδημίας.

        Μιλάει για ένα νέο Σχέδιο Δράσης που θα συζητηθεί εκεί και δεν θα είναι τίποτα άλλα παρά μία αφορμή, για συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάκαμψης από την κρίση του ιού κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κοινωνική προστασία και φτώχεια.

        Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αυτού του σχεδίου, όπως αναφέρει, περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση θεμάτων γύρω από: τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και των δικαιωμάτων του κοινωνικού πυλώνα, τον τρόπο επίτευξης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ορίου κοινωνικής προστασίας για όλους και τη διακυβέρνηση, την παρακολούθηση και τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ.!

        Πληροφοριακά αναφέρει ότι, η διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (κοινωνικός πυλώνας) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017 ήταν η τέταρτη σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της.

Ο κοινωνικός πυλώνας πρέπει να είναι ο πέμπτος πυλώνας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ενημέρωση των κρατών πρόνοιας και των αγορών εργασίας της ΕΕ στις νέες πραγματικότητες της ζωής και της εργασίας στον 21ο αιώνα.

Η ολιστική της προσέγγιση θέτει στο επίκεντρο την ανοδική κοινωνική σύγκλιση και μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ.

Η εφαρμογή του ήταν κυρίως έργο των κρατών αλλά η πολύ ευρεία ερμηνεία του κοινωνικού πυλώνα για την κοινωνική διάσταση, που δείχνει πέρα από τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές για την απασχόληση, σημαίνει ότι έχει θεωρηθεί από ορισμένους απλώς ως αφετηρία για νέες πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς πολιτικής και από άλλους ως πιθανούς μετασχηματιστές που μπορεί να επιφέρουν μια πραγματικά νέα δυναμική πολιτικής γύρω από την κοινωνική διάσταση της ΕΕ.

Το νέο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα συνεχίζεται σε αυτόν τον περίπλοκο δρόμο.

Στη Διάσκεψη Κορυφής του Πόρτο που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Μαΐου 2021, το σχέδιο δράσης θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εισόδους για συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάκαμψης από την κρίση του ιού κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κοινωνική προστασία και φτώχεια. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση θεμάτων γύρω από: τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και των δικαιωμάτων του κοινωνικού πυλώνα, τον τρόπο επίτευξης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ορίου κοινωνικής προστασίας για όλους και τη διακυβέρνηση, την παρακολούθηση και τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ.

 

KEN 728X100

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!