Χαρακόπουλος: Αναβαθμισμένο το διεθνές κύρος της Δ.Σ.Ο

mous6

«Η Δ.Σ.Ο. αναβαθμίζει συνεχώς το διεθνές κύρος της, λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβου-λίες σε μείζονα ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, όπως είναι οι προσπά-θειες προστασίας του χριστιανικού πληθυσμού της Μέσης Ανατολής, η προσέγγιση Χριστια-νών και Μουσουλμάνων επί κοινά αποδεκτών αξιών και αρχών και η χριστιανική διάσταση της Ευρώπης. Αυτό διαπιστώθηκε και στην διάρκεια της Γ.Σ. στην Κρήτη, από τη μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και κοινοβουλίων». Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευ-τής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε με εκπροσώπους διεθνών Οργανισμών και εθνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών της Γ.Σ. της ΔΣΟ, που πραγμα-τοποιήθηκαν στην Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων από τις 22 έως τις 25 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, πέραν του Διεθνούς Δικτύου Καθολικών Νομοθετών και του Οργανισμού της Ισλαμικής Διάσκεψης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος συναντήθηκε με:

Α. Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα (Muslim World League -MWL).

Την οργάνωση στη συνάντηση εκπροσώπησαν ο κ. Mishaal Bin Abdulrahman Shalaan, Σύμβουλος και Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας, και ο κ. Ahmed Al-Ghamdi, Διευθυ-ντής Εκδηλώσεων.

Και από τις δυο πλευρές διαπιστώθηκε η πρόθεση για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο Οργανώσεων με στόχο την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία χριστιανών και μουσουλ-μάνων. Συμφωνήθηκε να υπογραφεί ένα Μνημόνιο Κατανόησης στην Αθήνα τους προσεχείς μήνες. Μια κοινή Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί με εκπροσώπους των δύο Οργανώσεων θα διερευνήσει σε βάθος το σύνολο των κοινών αξιών των δυο μονοθεϊστικών θρησκειών και θα καταλήξει σε μια πολιτική διακήρυξη, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ειρη-νική συνύπαρξη των χριστιανών και των μουσουλμάνων αλλά και τον διαπολιτισμικό διά-λογο.

Β. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Τον Οργανισμό εκπροσώπησαν οι κ.κ. Asaf Hajiyev, Γενικός Γραμματέας της Κ.Σ. ΟΣΕΠ, και Igor Besic, επικεφαλής της Σερβικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην Κ.Σ. ΟΣΕΠ. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η σύσφιξη των σχέσεων των δύο οργανώσεων και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η πρόταση του κ. Besic να διοργανωθεί μια συνάντηση του ΟΣΕΠ και της ΔΣΟ στο Βελιγράδι, με αντικείμενο την κατά-σταση στην περιοχή των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου και της Υπερκαυκασίας.

Γ. Αντιπροσωπεία της Ρουμανίας

Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Ρουμανίας αποτελείτο από τον επικεφαλής κ. Ion Vulpescu και τα μέλη κκ. Ioan-Gabriel Avramescu, Ilie-Alin Colesa και Fiodor Silviu.

Η ηγεσία της Δ.Σ.Ο. εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την παρουσία της νέας ρουμανικής αντιπροσωπείας, καθώς για πολλά χρόνια είχε ατονήσει η συμμετοχή της στις δραστηριότη-τες του διεθνούς θεσμού. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση να διοργανωθεί επιστημονική ημερίδα τον προσεχή Νοέμ-βριο στη Ρουμανία με θέμα: «Η αφύπνιση των ορθοδόξων κοινοτήτων των παραδουνάβιων ηγεμονιών για την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό. Η σύμπνοια των ορθοδό-ξων συστατικό στοιχείο ελευθερίας».

Δ. Εκπρόσωπος του κοινοβουλίου του Ιράν.

Η ηγεσία της ΔΣΟ είχε, επίσης, συνάντηση με το νέο εκλεγμένο μέλος της αρμενικής κοινό-τητας του Ιράν κ. Ara Shahverdyan, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμ-μετοχή του στις εργασίες της Γ.Σ. του θεσμού, όπως επίσης για τις πρωτοβουλίες που λαμ-βάνονται για την επίλυση αντιπαραθέσεων, που έχουν θρησκευτική διάσταση, και την ειρήνη, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι η αρμενική μειονότητα αριθμεί άνω των 100 χιλιάδων ανθρώπων, που κατοικούν κυρίως στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν και την Ταμπρίζ, και ενδιαφέρονται για την ενεργότερη συμμετοχή τους στην Δ.Σ.Ο.

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 4
error: Content is protected !!