Δήμος Βόλου: Πρόσληψη προσωπικού στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

DHMARXEIO2 2 5

Πρόσληψη προσωπικού στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου.

KEN 4

Αναλυτικά:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  26/8/2021 έως και 6/9/2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , δηλ. ΠΡΙΝ ΤΙΣ 26/8/2021 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Ν. Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 του/της ……… (συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο)» υπόψη κας Καζανίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421353122)

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
error: Content is protected !!