Ανανεώθηκε η θητεία του Αντιδημάρχου Παλαμά Θωμά Κοντοβάιου

e206418a2b7efb5f0dce4ec4f0cf5ac6 L
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Έως το τέλος της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής θα παραμείνει αντιδήμαρχος ο Θωμάς Κοντοβάιος αφού σήμερα (1/9) ανανεώθηκε η θητεία του έως το τέλος του 2023 μετά από απόφαση του Δημάρχου Παλαμά Γ. Σακελλαρίου.

Αναλυτικά με απόφασή του ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοντοβάϊο Θωμά του Μιλτιάδη, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-12-2023 ως Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Φύλλου και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Φύλλου.

2. Εποπτεία των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Φύλλου.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Φύλλου.

4. Εποπτεία της υπηρεσίας άρδευσης στη Δ.Ε. Φύλλου.

5. Παροχή της εξουσιοδότησης της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Φύλλου.

6. Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φύλλου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δ.Ε. Φύλλου και την οποία μπορεί να την μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς ορίζεται επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Φούντα – Κυρίκου Ουρανία.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Φούντα – Κυρίκου Ουρανία.

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε. Φύλλου έγγραφα. Διεξάγει την αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο αυτών. Εισηγείται θέματα των υπηρεσιών αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος, κ. Κοντοβάϊος Θωμάς, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε. Φύλλου για τις οποίες είναι αρμόδιος.

KEN 2

Στις αρμοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί με την καταβολή αντιμισθίας, συμπεριλαμβάνονται και θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Πηγή: karditsalive.net

error: Content is protected !!