Χαρακόπουλος: Απαραίτητες φοροελαφρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά – Τι απαντά ο υφυπουργός Οικονομικών

xarakopoulos 2 680x405
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

«Τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και φορολογικών ελαφρύνσεων συνιστούν τον πυρήνα των πολιτικών στήριξης της οικογένειας και αύξησης των γεννήσεων. Για να αντιστρέψουμε τις καταθλιπτικές δημογραφικές τάσεις είμαστε υποχρεωμένοι να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το πλαίσιο οικονομικών κινήτρων για την απόκτηση και ανατροφή παιδιών. Τον δρόμο αυτό ήδη τον έχει ανοίξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και σε νέες θετικές, για τους γονείς και όσους επιθυμούν να γίνουν γονείς, αποφάσεις». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε σχετική ερώτησή του για την φορολογική πολιτική προς τις οικογένειες με παιδιά. 

Βεσυρόπουλος: Ιδού τα έως τώρα ευνοϊκά μέτρα

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός σημειώνει ότι «προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες με παιδιά έχουν θεσπιστεί μια σειρά ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων. Ενδεικτικά:

  • Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, όσο αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων τόσο αυξάνεται το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών.
  • Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.
  • Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρ. 26 και 49 του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σε είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής και σε είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.
  • Ακόμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 214 του ν. 4512/20218 (Α΄5) χορηγείται επίδομα παιδιού, το οποίο σύμφωνα με την παρ 12 του ιδίου άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.
  • Εξάλλου, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύει, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις για την ευνοϊκότερη φορολόγηση των πολυτέκνων οικογενειών. Οι αποφάσεις για μεταβολές στην εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη στήριξη των οικογενειακών με προστατευμένα τέκνα, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων».

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 1
error: Content is protected !!