ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δραστηριότηα στη λίμνη Κάρλα

limni karla 1024x480 1 3


Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος για οποιαδήποτε
δραστηριότητα (θήρα, κτηνοτροφία, αλιεία κ.α.) στον τεχνητό υγρότοπο της λίμνης Κάρλας παραπλεύρως του
Ταμιευτήρα (εντός του κίτρινου πλαισίου) και ότι σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες θα τιμωρούνται
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Η απαγόρευση εισόδου στον τεχνητό υγρότοπο της λίμνης Κάρλας ισχύει
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 238893/17.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

KEN 728X100


Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2021 Δασική Ρυθμιστική διάταξη περί θήρας του Δασαρχείου Βόλου,
ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας, οι οποίοι κατά το άρθρο 6 της αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής
Απόφασης (αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και μεμονωμένες κατοικίες, μέσα σε αγρούς και
περιφραγμένες εκτάσεις) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π 37338/1807/Ε.103/1-9-2010(Β΄1495)
ΚΥΑ και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε.103/23-2-2012 (Β΄415) όμοια.


Επίσης υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση θήρας ισχύει στον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας σύμφωνα με (ΦΕΚ
459/Δ/6.9.2010), καθώς χαρακτηρίζεται ως μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
error: Content is protected !!