Δήμος Καρδίτσας: Άλλοι 6 δικαιούχοι για το επίδομα των 600 ευρώ στους βοηθητικούς χώρους

6076681d4f2707397ea06b0650ccadf9 L
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Την πρώτη απόφαση για το επίδομα των πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ) που αφορά δικαιούχους βοηθητικών χώρων υπέγραψε την Τρίτη (9/2) ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος.

Η απόφαση περιελάμβανε συνολικά 33 δικαιούχους και το συνολικό ποσό είναι 19.800 ευρώ. Παράλληλα υπήρξε και άλλη απόφαση για μία αίτηση που απορρίπτεται.

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 53 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 32.400 ευρώ.

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 54 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 32.400 ευρώ.

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 16 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 10.200 ευρώ.

Την Τρίτη 2 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 49 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 30.750 ευρώ.

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 75 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 45.000 ευρώ.

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 12 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 7.200 ευρώ.

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 27 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 17.400 ευρώ.

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 29 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 18.000 ευρώ.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 29 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 17.214,40 ευρώ.

Τη Δευτέρα 5 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 25 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 15.000 ευρώ.

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 52 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 34.200 ευρώ.

Την Παρασκευή 9 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 84 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 54.000 ευρώ.

Την Τρίτη 13 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 25 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 18.900 ευρώ.

Την Παρασκευή 16 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 88 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 55.800 ευρώ.

Την Τρίτη 20 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 37 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 23.400 ευρώ.

Την Παρασκευή 23 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 94 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 57.600 ευρώ.

Την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 40 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 24.600 ευρώ.

Την Πέμπτη 6 Μαΐου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 7 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 4.200 ευρώ.

Την Τρίτη 11 Μαΐου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 23 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 13.800 ευρώ.

Την Πέμπτη 20 Μαΐου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 50 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 30.000 ευρώ.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 61 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 38.400 ευρώ.

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 55 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 36.600 ευρώ.

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 45 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 27.600 ευρώ.

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 61 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 36.600 ευρώ.

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 63 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 39.600 ευρώ.

Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 49 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 30.000 ευρώ.

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος υπέγραψε νέα απόφαση για 6 συνολικά δικαιούχους με το συνολικό ποσό να είναι 3.600 ευρώ.

Απόφαση 9 Φεβρουαρίου 2021 για 33 δικαιούχουςΑπόφαση για απόρριψη αίτησης

Απόφαση 17ης Φεβρουαρίου για 53 δικαιούχους

Απόφαση 23ης Φεβρουαρίου για 54 δικαιούχους

Απόφαση 25ης Φεβρουαρίου για 16 δικαιούχους

Απόφαση 2ας Μαρτίου για 49 δικαιούχους

Απόφαση 8ης Μαρτίου για 75 δικαιούχους

Απόφαση 10ης Μαρτίου για 12 δικαιούχους

Απόφαση 17ης Μαρτίου για 27 δικαιούχους

Απόφαση 19ης Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Αποφαση 26ης Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Απόφαση 5ης Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 7ης Απριλίου για 52 δικαιούχους

Απόφαση 9ης Απριλίου για 84 δικαιούχους

Απόφαση 13ης Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 16ης Απριλίου για 88 δικαιούχους

Απόφαση 20ης Απριλίου για 37 δικαιούχους

Απόφαση 23ης Απριλίου για 94 δικαιούχους

Απόφαση 27ης Απριλίου για 40 δικαιούχους

Απόφαση 6ης Μαΐου για 7 δικαιούχους

Απόφαση 11ης Μαΐου για 23 δικαιούχους

Απόφαση 20ης Μαΐου για 50 δικαιούχους

Απόφαση 27ης Μαΐου για 61 δικαιούχους

Απόφαση 3ης Ιουνίου για 55 δικαιούχους

Απόφαση 17ης Ιουνίου για 45 δικαιούχους

Απόφαση 7ης Ιουλίου για 61 δικαιούχους

Απόφαση 26ης Αυγούστου για 63 δικαιούχους

Απόφαση 6ης Σεπτεμβρίου για 49 δικαιούχους

KEN 1

Απόφαση 10ης Σεπτεμβρίου για 6 δικαιούχους

Πηγή: karditsalive.net

error: Content is protected !!