Πληρωμή απαλλοτρίωσης μέσω του “Πράσινου Ταμείου” επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας

36a770bc042f8ef18f8d9682f5f1976f L
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί το ποσό που απαιτείται για απαλλοτρίωση, χώρων που έχουν χαρακτηριστεί πράσινο, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος Καρδίτσας, για μία περιοχή 2 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης.

 

Η συγκεκριμένη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο οικοδομικό τετράγωνο που σχηματίζουν οι οδοί Μητροπολίτου Σκυλοσόφου, Αλκιβιάδου, Σοφοκλέους και Ευρυπίδου και βρίσκεται ενδιάμεσα της απόστασης που χωρίζει το υπό δημιουργία άλσος στο στρατόπεδο Λουμάκη και την πλατεία Λάππα.

Για να προχωρήσει η ρυμοτόμηση δεσμεύτηκαν τμήματα περιουσιών συμπολιτών και το 1998 καταλογίστηκαν τα βάρη στους περιοίκους τόσο από περιπτώσεις προσκυρώσεων, της έκτασης της ιδιοκτησίας, όσο και αποζημιώσεων λόγω ωφέλειας από την δημιουργία του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.

Σήμερα οι ιδιοκτήτες, μη έχοντας καταβληθεί τα προβλεπόμενα, ζητάνε την άρση της απαλλοτρίωσης, επικαλούμενοι την πολύχρονη αναμονή και τις προβλέψεις του νόμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται αυτοδίκαια άρση, χωρίς δηλαδή απόφαση δικαστηρίου, εάν έχουν περάσει 15 χρόνια από την έγκριση του ρυμοτομικού, 5 χρόνια από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή πράξης αναλογισμού ή 18 μήνες από τον καθαρισμό τιμής μονάδας για την απαλλοτρίωση.

Γενικότερα δηλαδή και σε κάθε περίπτωση έχουν παρέλθει οι προαναφερόμενοι χρόνοι.

Όμως και αυτό αναμένεται να υποστηρίξει στην εισήγησή του και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σβερώνης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για εκ νέου απαλλοτρίωση εφόσον εγγράψει στον προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, την ισόποση δαπάνη, που θα καλύπτει το οικονομικό κόστος που προκύπτει από την αποζημίωση του συνόλου των υποχρεώσεων για το δεσμευμένο ακίνητο.

Αυτό ακριβώς σκοπεύει να κάνει αντλώντας την χρηματοδότηση αυτής της ενέργειας, από το “Πράσινο Ταμείο”, στο οποίο έχει υποβληθεί ήδη αίτηση.

Στόχος είναι να έχουν καλυφθούν τα έξοδα μέσα στο επόμενο εξάμηνο και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

Το σύνολο αυτής της διαδικασίας θα κληθεί να επικυρώσει στην συνεδρίαση του την προσεχή Πέμπτη (23/9), το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. 

KEN 1

Π.Κ.

Πηγή: karditsalive.net

error: Content is protected !!