Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο (American – Hellenic Chamber of Commerce) και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG. Η στρατηγική συνέργεια των δύο οργανισμών, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη πληροφοριακών δυνατοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας και να συνδράμει στην δικαιότερη κατανομή των περιορισμένων πόρων  του, καθώς επίσης να συμβάλλει και στον εξορθολογισμό και την διαφανή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζει το ΚΕΤΕΚΝΥ.

KEN 2

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕΤΕΚΝΥ – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG Δρ Χαράλαμπος Πλατής. Στην συνάντηση και στον διάλογο που ακολούθησε συμμετείχαν εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο Γενικός Διευθυντής κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, η Senior Executive Officer κ. Βούλα Τσεριτζόγλου, και τα μέλη του Επιμελητηρίου κ.κ. Eλισσάβετ Σοφιανού και Βεατρίκη Χαβαράνη, ενώ από πλευράς ΚΕΤΕΚΝΥ μετείχαν οι κ.κ. Χρυσόστομος Γούναρης Τακτικό Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μερόπη Αθανασά, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ, από την αρχή της λειτουργίας του και στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου DRG έχει ξεκινήσει συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, θεσμικούς φορείς, Επιμελητήρια και Ενώσεις του κλάδου της Υγείας. Οι συνεργασίες αφορούν την προσαρμογή των φορέων στις νέες απαιτήσεις και την συνδιαμόρφωση των συνθηκών για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Διαβάστε επίσης: Το ΕΣΥ εκπαιδεύεται στις ασθένειες και την τιμολόγησή τους

To Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, (American – Hellenic Chamber of Commerce – AmCham)  συμβάλλει στην προώθηση πολιτικών υγείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, φέρνοντας από το 2002 έως και σήμερα -στο πλαίσιο του Healthworld Conference – σε διάλογο, τους εκπροσώπους των φορέων Δημόσιας Διοίκησης και των επιτελικών υπηρεσιών Υγείας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι βασικοί σκοποί της συνεργασίας του Επιμελητηρίου και του ΚΕΤΕΚΝΥ  είναι:

  • η εκπαίδευση των στελεχών των εταιρειών-μελών του Επιμελητηρίου στο Ελληνικό Σύστημα DRG και στις αναθεωρήσεις του,
  • η προώθηση του Ελληνικού Συστήματος DRG με όχημα το Healthworld Conference και την ετήσια φιλοξενία του στο FORUM και
  • η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και μελετών για το Ελληνικό Σύστημα DRG.