ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

pe magn 3

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει  όλους τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4704/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την οποία ως περίοδος υποβολής ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00.

KEN 4

        Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

       Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιλεξιμότητες υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3764/24-9-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr. 

      Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (τηλέφωνο επικοινωνίας 2421352415).

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
error: Content is protected !!