Το πρόγραμμα «Επαγωγή», που υλοποιεί ο περιβαλλοντικός οργανισμός NoWaste 21 είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή» και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των μαθητών Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης αλλά μέσω αυτών και των πολιτών των δύο συνεργαζόμενων Δήμων, σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαλογής στην Πηγή.

KEN 4

Η NoWaste21 διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στους μαθητές με τον τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα».

Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και «Διαλογής στην Πηγή», σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές κατευθύνσεις. Απώτερος σκοπός, είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της συμμετοχής κυρίως των μαθητών αλλά και των πολιτών στις δράσεις ανακύκλωσης και «Διαλογής στην Πηγή» στο σχολείο αλλά και στους συνεργαζόμενους Δήμους.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά για την σχολική χρονιά 2021-2022, με προοπτική συνέχειας, και συμμετέχουν σε αυτό 10 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 20 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο (ως μελέτη περίπτωσης) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων των μαθητών και εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων, πραγματοποιήθηκε τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2021 με δια ζώσης και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις με βάση το εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NoWaste21. Η δημιουργία του ενημερωτικού οδηγού «Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων», ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα και αναμένεται να διανεμηθεί στα σχολεία άμεσα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις συνδυάζονται με πιλοτική εφαρμογή «Διαλογής στην Πηγή», που περιλαμβάνει τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης σε κάθε συμμετέχον σχολείο. Στην κάθε Γωνιά Ανακύκλωσης θα υπάρχουν κάδοι, για χωριστή διαλογή 6 ρευμάτων ανακύκλωσης, που συναντώνται σε σχολεία και νοικοκυριά: α) Χαρτί-Χαρτόνι, β) Πλαστικές, Μεταλλικές και Σύνθετες συσκευασίες (PMD), γ) Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, δ) Οικιακές Μπαταρίες, ε) Ρούχα και στ) Πλαστικά Καπάκια.

Στα σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν ήδη τοποθετηθεί οι κάδοι ενώ στα σχολεία του Αγίου Δημητρίου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι ρούχων και καπακίων και αναμένεται να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

googletag.cmd.push(function() {
googletag.display(‘300x250_middle’)
})

(function() {
var audio = document.getElementById(‘articleAudioPlayer’),
buttons = document.querySelectorAll(‘.playPauseButton’),
b = 0;
for (b; b < buttons.length; b++) {
var button = buttons[b];
button.parentElement.setAttribute('style', '');
button.addEventListener('click', function(e) {
var icon = this.querySelector('i');
e.preventDefault();
if (audio.paused) {
audio.play();
icon.setAttribute('class', 'grey-c fa fa-stop');
} else {
audio.pause();
icon.setAttribute('class', 'grey-c fa fa-headphones');
}
});
}
})();