ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας

PANEPISTIMIO 1

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας» στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με τις διάφορες πηγές της Οθωμανικής Ιστορίας παρέχοντας τη δυνατότητα προσέγγισης και αξιοποίησης των πηγών κειμενικού χαρακτήρα.
Απευθύνεται σε:πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής ερευνητές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας &ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)υπαλλήλους δημόσιου & ιδιωτικού τομέα πολίτες που έχουν προσφυγική καταγωγή ή ενδιαφέρονται για την Οθωμανική Ιστορία οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο
Περίοδος Αιτήσεων: έως 3/2/2022
Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

KEN 728X100

Πηγή: karditsanews.gr

error: Content is protected !!