ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

30 χρόνια Δίκτυο Natura 2000 – Εκδήλωση στην Κάρλα για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας

limni karla 1024x480 1 3
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας αυτής το Σάββατο 21 Μαΐου, η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Παρατήρηση ορνιθοπανίδας από επιλεγμένη θέση στην όχθη της λίμνης Κάρλας, με τη χρήση εποπτικού εξοπλισμού (πεδιοσκόπια, κιάλια) της Μονάδας Διαχείρισης.
2. Ξενάγηση στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (τηλ: 2428073856)

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000

KEN 728X100

 

Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η δημιουργία του δικτύου βασίστηκε στις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες της Ε.Ε. για τη φύση: την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK), και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK). Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει των δύο αυτών Οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Αρμόδιες για τη διαχείριση αυτών των περιοχών είναι οι 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
 

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
 

error: Content is protected !!