ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δώρο της Εθνικής Τράπεζας στον Δήμο Βόλου το τριγωνικό παρκάκι στα «Επτά Πλατάνια»

12 Page 1

Στον Δήμο Βόλου παραχωρεί δωρεάν ένα ακίνητο, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 937 τετραγωνικών μέτρων, που σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος πρασίνου, και περικλύεται από τις οδούς Επτά Πλατανίων, Κωνσταντά, Αχιλλέως και Χείρωνος.

KEN 728X100

Η εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας  είναι κυρία πέντε (5)  οικοπέδων, ευρισκομένων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Δήμου Βόλου, τα οποία είναι δεσμευμένα  πολεοδομικά για πολλά έτη από τον Δήμο. Η ως άνω τράπεζα πρότεινε με το αριθμ. πρωτ. 21939/28-3-2022 έγγραφό της  α) την άρση των ασυντέλεστων ρυμοτομικών δεσμεύσεων των τεσσάρων (4) εκ των πέντε (5) ακινήτων της, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφό της, και β) τη δωρεάν εκ μέρους της παραχώρηση του  ακινήτου (διαμορφωμ,ένου κοινόχρηστου χώρου)  εμβαδού 937,00 τμ,   που βρίσκεται επί των οδών Αχιλλέως-Κωνσταντά-Αναπαύσεως και Χείρωνος (Ο.Τ.105 Α) στον Βόλο.

Ακολούθως, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε με τις αριθμ.  142/2022 και 145/2022 αποφάσεις του  τη ρυμοτομική αποδέσμευση ακινήτων, μεταξύ των οποίων και των  προαναφερομένων τεσσάρων (4) εκ των πέντε (5)  ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας, εκπληρώνοντας έτσι το α΄ σκέλος της πρότασης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί και το δεύτερο σκέλος της πρότασης, απαιτείται η αποδοχή εκ μέρους του Δήμου Βόλου  της δωρεάν παραχώρησης  του  ακινήτου (διαμορφωμένου κοινόχρηστου χώρου), εμβαδού 937,00 τμ, ιδιοκτησίας  Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, που βρίσκεται επί των οδών Αχιλλέως-Κωνσταντά-Αναπαύσεως και Χείρωνος (Ο.Τ.105 Α) στον Βόλο.

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 28844/6-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης  το εν λόγω ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος με το Π.Δ. της 5/4/1930 (ΦΕΚ 102Α΄) «Περί αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλης του Βόλου».

Με το Π.Δ. της 9/11/1982 (ΦΕΚ 69/Δ΄/83) «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βόλου Μαγνησίας» το εν λόγω ακίνητο αποτέλεσε τη μοναδική ιδιοκτησία του νεοδημιουργούμενου Ο.Τ. 105Α με χαρακτηρισμό αυτού ως κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος είναι ήδη διαμορφωμένος προ πολλών ετών. Στην Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ΦΕΚ 237/Α.Α.Π/4-1-2016) το ακίνητο αυτό εμφανίζεται ως τμήμα του οδικού δικτύου.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης στον Δήμο Βόλου  ακινήτου (διαμορφωμένου κοινόχρηστου χώρου), εμβαδού 937,00 τμ, ιδιοκτησίας  Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, που βρίσκεται επί των οδών Αχιλλέως-Κωνσταντά-Αναπαύσεως και Χείρωνος (Ο.Τ.105 Α) στον Βόλο, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου Βόλου Μαγνησίας (ΦΕΚ 69/Δ΄/83).

12 Page 2

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

error: Content is protected !!