ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση της Igem Thessaly 2022 µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

IGEM.JPG

Η iGEM Thessaly2022 ευχαριστεί τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Καθ. Ζήση Μαµούρη για το πραγµατικό, έντονο και διαρκές προσωπικό ενδιαφέρον του για το ερευνητικό της έργο, ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδει η Πρυτανεία στην εξωστρεφή δράση του Πανεπιστηµίου µας. Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως για την πραγµατοποίηση της συνάντησηςαυτήςµαζί

KEN 728X100

µας, την έµπρακτη στήριξη και περαιτέρω προώθηση της δραστηριότητας της iGEM στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τον εποικοδοµητικό διάλογο, τις προτάσεις και τις παροτρύνσεις του.

 

 

 

 

 

Πηγή: karditsanews.gr

error: Content is protected !!