ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έτοιμη για μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα η Πολιτική Προστασία στη Μαγνησία

5497445

Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων και παρουσία του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μιχαλάκη, εκπροσώπων της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της ΕΔΑ Θεσσαλίας, του Λιμεναρχείου, του ΕΚΑΒ, του Φορέα Διαχείρισης Α΄ ΒΙΠΕ, της εγκατάστασης ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Τρικάλων,  της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, της Εθελοντικής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Πολιτικής Προστασίας, των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, συνεδρίασε την Δευτέρα 18-07-2022, το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΟΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η πληρότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ετοιμότητα και  ικανότητα  αντίδρασης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του,  η  συνεργασία  των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, ο συντονισμός – η διοίκηση και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων, καθώς και η επάρκεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού και των λοιπών διαθέσιμων μέσων σε περίπτωση αντιμετώπισης των συμβάντων/μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.)

Αρχικά η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα ενημέρωσε τους φορείς ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δραστηριοποιούνται 13 επιχειρήσεις που ανήκουν στην οδηγία SEVESO (πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και περιορισμός των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία) εκ των οποίων 3 είναι ανώτερης βαθμίδας ( Μαγνησία : ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ, Καρδίτσα: ΚΟΝΓΚΑΖ Α.Β.Ε.Ε.Υ. και Τρίκαλα: ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.) και 10 κατώτερης βαθμίδας και βρίσκονται και στις 4  Περιφερειακές Ενότητες. Για τις ανώτερης βαθμίδας επιχειρήσεις συντάσσονται Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της Γ.Γ.Π.Π.  Η Π.Ε. Μαγνησίας ακολουθώντας διαγωνιστική διαδικασία προέβη στην σύνταξη των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, τα οποία και εγκρίθηκαν από την Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα τόνισε ότι μέσω των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ και του σχεδίου δράσης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», φαίνεται ξεκάθαρα η ροή πληροφοριών, η επικοινωνία και οι αρμοδιότητες όλων των φορέων.

Επιπλέον, επισήμανε ότι κύριος Υπεύθυνος που έχει την ευθύνη αντιμετώπισης των συμβάντων/μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς υποβοηθούν το έργο της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Μ.Σ. ενεργοποιεί τις Υπηρεσίες της Π.Ε.Μ.Σ., είτε για την υποβοήθηση στην καταστολή του ατυχήματος (Τεχνικές Υπηρεσίες – μητρώο ιδιωτών μηχανημάτων έργου), είτε στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ατυχήματος (Τμήμα Περιβάλλοντος, ΚΕΠΕ, ΔΑΟΚ), είτε στον έλεγχο της εγκατάστασης (Διεύθυνση Ανάπτυξης) για την για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών πτυχών του ατυχήματος και την διασφάλιση ότι η εγκατάσταση θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

Όσον αφορά την προληπτική απομάκρυνση πολιτών γύρω από την εγκατάσταση ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ο Δήμος Βόλου έχει ήδη αποστείλει σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης. Η συνεργασία και η συνεισφορά στο έργο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών γενικά των εθελοντών είναι σημαντική και άμεση.

Ακόμη, αναλυτικές οδηγίες ενημέρωσης του κοινού, αλλά και  συλλόγων ( κτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, γεωργικοί κτλ ) σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια ατυχήματος, θα αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσει άσκηση επί χάρτου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων σύμφωνα όσα ορίζει το σχέδιο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, προκειμένου να δοκιμαστούν η πληρότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ετοιμότητα και  ικανότητα  αντίδρασης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του,  η  συνεργασία  των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, ο συντονισμός – η διοίκηση και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων, καθώς και η επάρκεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού και των λοιπών διαθέσιμων μέσων.

Την άσκηση παρουσίασε ενώπιον της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Μ.Σ. και των υπόλοιπων συμμετεχόντων στο Σ.Ο.Π.Π., ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μιχαλάκης Νικόλαος.

Στόχος της άσκησης ήταν η επίτευξη του συντονισμού και ο περιορισμός των αρρυθμιών που προκύπτουν, από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος  στην εγκατάσταση ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ, μονάδα παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων, στο χωρικό τομέα αρμοδιότητας της Π.Ε.Μ.Σ., με κλιμάκωση του συμβάντος και οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού.

Στη διάρκεια της άσκησης και της  συνεδρίασης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημέρωσαν για το βαθμό ετοιμότητας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμβάντων/μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

 

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

error: Content is protected !!