ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μαγνησία: Ώρα ορκωμοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

5220063

Ώρα ορκωμοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στη Μαγνησία.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Όπως κάνει η γνωστό η ΔΔΕ το πρόγραμμα της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών έχει ως εξής:

1ο Μέρος. Προσέλευση & Έλεγχος Νομιμότητας Δικαιολογητικών.
Η συγκέντρωση και αναμονή των Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ, παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής» της ΔΔΕ, εντός του συγκροτήματος Μουρτζούκου στην οδό Επτά Πλατανίων 16.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι Εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Εκπαιδευτικών στο ισόγειο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής». Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ τις ακόλουθες ώρες:

08:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
09:30 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης
11:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών ΜουσικήςΕκπαίδευσης.
2ο Μέρος. Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση, χαιρετισμός και Ανάληψη καθηκόντων. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο στεγασμένο προαύλιο παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»
11:45 Ορκωμοσία αλλοδαπών και Διαβεβαίωση, όσων δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26)). Το μέρος αυτό της τελετής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείου του Διευθυντή Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στον 7ο Όροφο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»

12:10 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη
12:20 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, εκπαιδευτικό Μαρία Γιαννουλή
12:25 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ, Ρηγώ Φασουράκη.
12:30 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Οικονομικού της ΔΔΕ, Ελένη Μπέα.
12:40 Ορκωμοσία Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών*
12:45 Ανάληψη Υπηρεσίας (Τίθενται υπογραφές στο Βιβλίο Πράξεων του ΔΔΕ Μαγνησίας).
Παραλαβή Πράξης Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης και Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από τους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς.

Πηλιορείτικο Κέρασμα στους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς
* Ορκωμοσία Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν είναι αλλοδαποί και όσων δεν δήλωσαν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26).

Σημειώνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19.

Επίσης σημειώνεται ότι οι Νεοδιόριστοι οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες (οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022) θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σχετική Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση και Ανάληψη Υπηρεσίας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Όπως κάνει η γνωστό η ΔΔΕ το πρόγραμμα της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών έχει ως εξής:

1ο Μέρος. Προσέλευση & Έλεγχος Νομιμότητας Δικαιολογητικών.
Η συγκέντρωση και αναμονή των Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ, παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής» της ΔΔΕ, εντός του συγκροτήματος Μουρτζούκου στην οδό Επτά Πλατανίων 16.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι Εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Εκπαιδευτικών στο ισόγειο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής». Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ τις ακόλουθες ώρες:

08:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
09:30 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης
11:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών ΜουσικήςΕκπαίδευσης.
2ο Μέρος. Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση, χαιρετισμός και Ανάληψη καθηκόντων. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο στεγασμένο προαύλιο παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»
11:45 Ορκωμοσία αλλοδαπών και Διαβεβαίωση, όσων δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26)). Το μέρος αυτό της τελετής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείου του Διευθυντή Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στον 7ο Όροφο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»

12:10 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη
12:20 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, εκπαιδευτικό Μαρία Γιαννουλή
12:25 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ, Ρηγώ Φασουράκη.
12:30 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Οικονομικού της ΔΔΕ, Ελένη Μπέα.
12:40 Ορκωμοσία Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών*
12:45 Ανάληψη Υπηρεσίας (Τίθενται υπογραφές στο Βιβλίο Πράξεων του ΔΔΕ Μαγνησίας).
Παραλαβή Πράξης Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης και Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από τους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς.

Πηλιορείτικο Κέρασμα στους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς
* Ορκωμοσία Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν είναι αλλοδαποί και όσων δεν δήλωσαν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26).

Σημειώνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19.

Επίσης σημειώνεται ότι οι Νεοδιόριστοι οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες (οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022) θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σχετική Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση και Ανάληψη Υπηρεσίας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Όπως κάνει η γνωστό η ΔΔΕ το πρόγραμμα της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών έχει ως εξής:

1ο Μέρος. Προσέλευση & Έλεγχος Νομιμότητας Δικαιολογητικών.
Η συγκέντρωση και αναμονή των Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ, παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής» της ΔΔΕ, εντός του συγκροτήματος Μουρτζούκου στην οδό Επτά Πλατανίων 16.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι Εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Εκπαιδευτικών στο ισόγειο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής». Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ τις ακόλουθες ώρες:

08:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
09:30 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης
11:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών ΜουσικήςΕκπαίδευσης.
2ο Μέρος. Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση, χαιρετισμός και Ανάληψη καθηκόντων. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο στεγασμένο προαύλιο παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»
11:45 Ορκωμοσία αλλοδαπών και Διαβεβαίωση, όσων δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26)). Το μέρος αυτό της τελετής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείου του Διευθυντή Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στον 7ο Όροφο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»

12:10 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη
12:20 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, εκπαιδευτικό Μαρία Γιαννουλή
12:25 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ, Ρηγώ Φασουράκη.
12:30 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Οικονομικού της ΔΔΕ, Ελένη Μπέα.
12:40 Ορκωμοσία Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών*
12:45 Ανάληψη Υπηρεσίας (Τίθενται υπογραφές στο Βιβλίο Πράξεων του ΔΔΕ Μαγνησίας).
Παραλαβή Πράξης Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης και Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από τους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς.

Πηλιορείτικο Κέρασμα στους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς
* Ορκωμοσία Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν είναι αλλοδαποί και όσων δεν δήλωσαν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26).

Σημειώνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19.

Επίσης σημειώνεται ότι οι Νεοδιόριστοι οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες (οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022) θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σχετική Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση και Ανάληψη Υπηρεσίας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Όπως έκανε γνωστό η ΔΔΕ το πρόγραμμα της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών έχει ως εξής:

1ο Μέρος. Προσέλευση & Έλεγχος Νομιμότητας Δικαιολογητικών.
Η συγκέντρωση και αναμονή των Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ, παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής» της ΔΔΕ, εντός του συγκροτήματος Μουρτζούκου στην οδό Επτά Πλατανίων 16.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι Εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Εκπαιδευτικών στο ισόγειο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής». Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΔΕ τις ακόλουθες ώρες:

08:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
09:30 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης
11:00 Προσέλευση Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών ΜουσικήςΕκπαίδευσης.
2ο Μέρος. Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση, χαιρετισμός και Ανάληψη καθηκόντων. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο στεγασμένο προαύλιο παραπλεύρως του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»
11:45 Ορκωμοσία αλλοδαπών και Διαβεβαίωση, όσων δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26)). Το μέρος αυτό της τελετής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείου του Διευθυντή Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στον 7ο Όροφο του κτηρίου «Άνθιμος Γαζής»

12:10 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη
12:20 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, εκπαιδευτικό Μαρία Γιαννουλή
12:25 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ, Ρηγώ Φασουράκη.
12:30 Χαιρετισμός και ολιγόλογη ενημέρωση από την Προϊσταμένη Οικονομικού της ΔΔΕ, Ελένη Μπέα.
12:40 Ορκωμοσία Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών*
12:45 Ανάληψη Υπηρεσίας (Τίθενται υπογραφές στο Βιβλίο Πράξεων του ΔΔΕ Μαγνησίας).
Παραλαβή Πράξης Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης και Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από τους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς.

Πηλιορείτικο Κέρασμα στους Νεοδιορισμένους Εκπαιδευτικούς
* Ορκωμοσία Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν είναι αλλοδαποί και όσων δεν δήλωσαν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο (Άρθρο 19, Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26).

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19.

Επίσης σημειώνεται ότι οι Νεοδιόριστοι οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες (οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022) θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε σχετική Ορκωμοσία ή Διαβεβαίωση και Ανάληψη Υπηρεσίας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

5677426

«Βροχή» οι καταγγελίες για ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του Βόλου – Σάλος από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο

5615787

Άμεση παρέμβαση της Υφυπουργού Παιδείας για τις καταγγελίες σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του Βόλου

¨10

Bόλος: Πάρκαρε παράνομα και προκάλεσε μποτιλιάρισμα [εικόνες]

310370173 1147321026184104 1915928455861851682 n

Συνέντευξη Δ. Μαρέδη στο πρωινό του STAR: Το άλμα στην καριέρα, η επεισοδιακή γνωριμία με τη σύζυγό του και η σχέση του με τη Ζήνα [βίντεο]

5600066

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: «Χαστούκι» της μητέρας της Κάρολαϊν στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο – «Δεν θέλω τα λεφτά σου»

kontra

«Γνωριζόμαστε καλά, ντροπή» – Σκληρές κουβέντες Μαραβέγια – Μεϊκόπουλου στον τηλεοπτικό αέρα – Οι εξηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

05102022eglimatikiomadathes002

Μεγάλη φυτεία ναρκωτικών στη Μαγνησία – Πέντε συλλήψεις για διακίνηση [εικόνες και βίντεο]

daaaaa

Υπόθεση revenge porn στην Πάτρα: Μέσα στις κοπέλες και Βολιώτισσες

mousi10

Πίστα φόρμουλα στο Τσαλαπάτα – Στον Βόλο η τελική φάση του F1 in Schools

error: Content is protected !!