ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Παλαμά

KYKLOFORIA 3

Ανακοινώνεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Παλαμά, για το χρονικό διάστημα από 19.09 έως και 23.09.2022 κατά τις ώρες 07.00-15.00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

α) Κύπρου μεταξύ των οδών Γουλιανού και Νίκου Στυλιαρά και
β) Παπακυρίτση μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σουλιώτη,
λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Παλαμά».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Παλαμά.
Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: karditsanews.gr

error: Content is protected !!