Μαγνησία: Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

5439339

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές ότι με βάση τις μετρήσεις των δακοσυλλήψεων, που προέκυψαν από το δίκτυο παγίδων McPhail και την εργαστηριακή αξιολόγηση των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των ακμαίων του δάκου (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα θηλυκών ατόμων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε ορισμένες ελαιοκομικές περιοχές.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Για το λόγο αυτόν χορηγήθηκαν την 23-9-22 σχετικές εντολές διενέργειας δολωματικών ψεκασμών στους αναδόχους οικονομικών φορέων των σύμβασεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, για τις ελαιοκομικές περιοχές Δημοτικών Κοινοτήτων / Τοπικών Κοινοτήτων (Δ.Κ./Τ.Κ.) των παρακάτω πινάκων:

Το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα διενέργειας του δολωματικού ψεκασμού σε κάθε ελαιοκομική περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει τα τοπωνύμια των θέσεων του ελαιώνα από τα οποία διέρχονται τα συνεργεία ψεκασμού για κάθε ημέρα της συνολικής διάρκειας εφαρμογής του ψεκασμού, αναρτά ο ανάδοχος οικονομικός φορέας την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ψεκασμού (ή το αργότερο αυθημερόν) στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δημοτικού καταστήματος και σε κεντρική θέση του χωριού, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον επικείμενο ψεκασμό.

Το ίχνος της πορείας ψεκασμού των δέντρων με τη χρήση GPS Trackers καταγράφεται από τα συμμετέχοντα μηχανοκίνητα συγκροτήματα και πεζοπόρα συνεργεία ψεκασμού για τις Τ.Κ. Πτελεού, Τ.Κ. Αργαλαστής, Τ.Κ. Μετοχίου, Τ.Κ. Ξινόβρυσης, Τ.Κ. Λαύκου, Δ.Κ. Σκοπέλου, Τ.Κ. Αχιλλείου, Τ.Κ. Ανηλίου, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Μουρεσίου, Τ.Κ. Τσαγκαράδας και Τ.Κ. Ξουριχτίου Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους από τα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού τα πιστοποιημένα βιολογικά ελαιοκτήματα, υπό την προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες/κάτοχοί τους έχουν έγκαιρα δηλώσει αυτά στην Υπηρεσία μας.

Επίσης, καλούνται οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των ποιμνίων τους και των μελισσιών τους.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

 

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

error: Content is protected !!