Βόλος: Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Μαγνήτων, Ρήγα Φεραίου και Χείρρωνος

4835921

Για τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μαγνήτων μεταξύ των οδών Κ. Καρτάλη και οδό Σπυρίδη από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00, στην οδό Ρήγα Φεραίου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Κουντουργιώτου από τις 08:00 ώρα έως τις 15:00 αλλά και Χείρρωνος μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Ευρυπίδου από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00 λόγω εργασιών σκυροδέτησης σε υπό κατασκευήοικοδομές, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

KEN 728X100

IAB e banner 720X90 thenewspaper gif 2

Αναλυτικά η απόφαση:

Στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας σήμερα την 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 08.30 1. Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ.».

β) Οι από 24/01/2023 αιτήσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.

γ) η 5521/23/ 160352 από 24-01-2023 αναφορά του Τ.Τ. Βόλου

2. Αποβλέποντες στην ασφαλέστερη ρύθμιση κυκλοφορίας α) της οδού Μαγνήτων μεταξύ των οδών Κ. Καρτάλη και οδό Σπυρίδη από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της25/01/2023, β) της οδού Ρήγα Φεραίου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Κουντουργιώτου από τις 08:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της 26/01/2023 και γ) της οδού Χείρρωνος μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Ευρυπίδου από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της 27/01/2023, λόγω εργασιών σκυροδέτησης σε υπό κατασκευή οικοδομές,αποφασίζουμε

Άρθρο 1ο: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας α) της οδού Μαγνήτων μεταξύ των οδών Κ. Καρτάλη και οδό Σπυρίδη από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της25/01/2023, β) της οδού Ρήγα Φεραίου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Κουντουργιώτου από τις 08:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της 26/01/2023 και γ) της οδού Χείρρωνος μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Ευρυπίδου από τις 10:00 ώρα έως τις 15:00 ώρα της 27/01/2023, λόγω εργασιών σκυροδέτησης σε υπό κατασκευήοικοδομές,

Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από α) τις οδούς Κ. Καρτάλη και οδό Σπυρίδη, β) τις οδούς Καποδιστρίου και Κουντουργιώτου και γ) τις οδούς Αριστοτέλους και Ευρυπίδου.

Άρθρο 2ο: Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της τοποθετήσεως κατάλληλης ρυθμιστικής σήμανσης με ευθύνη του αιτούντος, σε συνεργασία με Τ.Τ. Βόλου που επιφορτίζεταιμε την εφαρμογή της παρούσας, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροπ. με τοΝ. 3542/2007.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
 

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
 

error: Content is protected !!